Burgerschapsonderwijs, participatie en democratie

Bekijk hieronder door ProDemos uitgevoerde onderzoeken rondom:

Democratische gezindheid adolescenten

Democratische kernwaarden in het voortgezet onderwijs (ADKS)

Democratie

Participatie

Daphne Cornelisse heeft in 2017 in opdracht van ProDemos onderzoek naar First Time Voters verricht. Het onderzoek richtte zich op de motivatie van de groep 18- tot 25-jarigen om te gaan stemmen: wat moeten we doen om hen ertoe te bewegen naar de stembus te gaan? Op basis van dit onderzoek heeft Daphne 6 animatiefilmpjes gemaakt voor ProDemos, o.a. over de gemeentepolitiek, hoe je moet stemmen en waarom je zou moeten gaan stemmen.

Verder lezen & kijken: