Europacolleges: Waar zou het Europadebat over moeten gaan? (2014)

De meningsverschillen over de Europese Unie lopen hoog op. Prima, dit kan de aandacht voor de Europese verkiezingen versterken en belangrijke kwesties zichtbaar maken. Maar worden de goede vragen gesteld? Worden de dilemma’s helder geformuleerd? Zijn de aannames van waaruit wordt gediscussieerd correct? In vier colleges in maart/april 2014 gingen experts in op de vraag waar het Europadebat over zou moeten gaan.

College 1 – Mathieu Segers: over de geschiedenis van de Europese integratie

De Europese Unie van vandaag is niet te begrijpen zonder inzicht in historische gebeurtenissen als de val van de muur, in de internationale en nationale politieke ontwikkelingen en in de belangrijke rol van bijzondere persoonlijkheden. Een reëel beeld van de geschiedenis is nodig voor een zinvol debat over de toekomst.

Mathieu Segers is als docent en onderzoeker Europese integratie verbonden aan de Universiteit Utrecht. Hij trok de aandacht met het bekroonde boek Reis naar het continent, over Nederland en de Europese integratie van 1950 tot heden.

College 2 – Bart van Riel: over de economie van Europese integratie

  • geen verslag beschikbaar

Wat betekent het organiseren van een gemeenschappelijke markt en hoe hangen de verschillende onderdelen daarvan samen? De casus Zwitserland is interessant. Is uittreden uit de Europese Unie voor Nederland voordelig, zoals wordt beweerd?  Waarom is destijds gekozen voor een euro voor elf en niet voor zes landen? Zou het alsnog anders kunnen?

Bart van Riel werkt als senior beleidsmedewerker bij de SER en is ook docent sociaaleconomische aspecten van Europese integratie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij was medeauteur van De keuzes van Maastricht over de politieke en economische achtergronden van de euro.

College 3 – Mendeltje van Keulen: over het vergroten van onze invloed in de EU

Europese politici zijn nationale politici en vice versa. Het Binnenhof gaat ook over Brussel. Te vaak wordt gedaan alsof de Europese en nationale politiek gescheiden werelden zijn. Het is  belangrijk dat politici en politieke partijen duidelijk maken hoe zij een consistente lijn volgen in het Nederlandse en Europese debat.

Mendeltje van Keulen is griffier Europese zaken bij de Tweede Kamer. Eerder werkte ze bij de WRR, Clingendael en het Europees Parlement. Zij schreef o.a. Going Europe or Going Dutch over de kracht en de valkuilen van de Nederlandse belangenbehartiging bij de EU.

College 4 – Mathieu Segers: over mogelijke toekomstscenario’s

Vóór of tegen Europa is een onvruchtbare simplificatie. Maar nog een keer uitleggen hoe belangrijk de EU en de euro zijn is ook niet voldoende. Veel Nederlanders zijn boos, omdat ze voelen dat er iets niet klopt in de verhalen over Nederland en Europa. De belangrijkste vragen zijn in de hectiek van de geschiedenis verwaarloosd. Welke vorm van Europees bestuur past bij de toenemende financieel-economische interdependentie in Europa en de rest van de wereld?

De collegeserie ‘Waar het Europese debat over moet gaan’ werd georganiseerd door ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat – in samenwerking met het Montesquieu Instituut, de Haagse Campus van de Universiteit Leiden, Instituut Clingendael en de Nederlandse vertegenwoordiging van het Europees Parlement.