Verkiezingstijd

Vóór de verkiezingen stellen de politieke partijen een verkiezingsprogramma op. Daarin geven ze hun visie op wat ze zelf belangrijke politieke kwesties vinden. Ze laten bijvoorbeeld zien hoe ze denken over de aanpak van de werkloosheid, over gezondheidszorg of over verbetering van het milieu. Meestal is het verkiezingsprogramma een praktische uitwerking van het beginselprogramma van een partij.

Voorwaarden voor deelname

Partijen die aan de Tweede Kamerverkiezingen willen meedoen, moeten zich vóór een bepaalde datum laten registreren bij de Kiesraad in Den Haag. Volgens de Kieswet moeten partijen zich officieel bij de notaris als vereniging laten inschrijven. Naast bestaande partijen kunnen ook nieuwe partijen aan de verkiezingen meedoen. Partijen of groeperingen die nog niet in de Kamer vertegenwoordigd zijn, moeten een waarborgsom van € 11.250,- betalen (zie https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/tweede-kamer/kandidaatstelling/waarborgsom-kandidaatstelling). Voor kleine groeperingen kan dat een te hoog bedrag zijn. Deze regeling wil voorkomen, dat iedereen zich zomaar kandidaat gaat stellen. Een nieuwe partij of belangengroep krijgt het bedrag terug als ze ten minste driekwart van het aantal stemmen haalt dat nodig is om een zetel te krijgen; dat is ongeveer een half procent van het totaal aantal stemmen.

Campagne

Om te zorgen dat zoveel mogelijk kiezers op de hoogte zijn van de ideeën van een partij, wordt in de weken voor de verkiezingen campagne gevoerd. Affiches tooien dan het straatbeeld. Actieve partijleden gaan van deur tot deur met folders en voeren persoonlijke gesprekjes om de mensen op te roepen te gaan stemmen, het liefst op hun partij. Partijen maken ook veel gebruik van het internet om hun standpunten voor het voetlicht te brengen.