Wat is een democratie?

Op een wit vlak zie je twee praatwolkjes in geel, omlijnd door roze. De praatwolkjes overlappen elkaar en lopen in elkaar over. In de praatwolkjes zie je roze lijntjes.

Een democratie is een land met een bestuursvorm waarin het volk regeert. Maar er is geen land ter wereld dat alleen wordt bestuurd volgens de principes van directe democratie, waarbij het volk keer op keer zelf besluiten neemt over het bestuur van het land.

Lange tijd was dat ook onmogelijk: het grondgebied en de bevolking van landen waren veel te groot om iedereen voortdurend bij elkaar te roepen voor het nemen van belangrijke politieke beslissingen. Met de moderne communicatiemiddelen kan de bevolking over politieke en bestuurlijke kwesties wel zijn stem uitbrengen. Maar stemmen via internet wordt door veel bestuurders als onwenselijk beschouwd. Het zou niet veilig genoeg zijn en kan leiden tot tegenstrijdige uitkomsten. Daarom hebben de meeste landen een representatieve (vertegenwoordigende) of indirecte democratie. Het volk kiest een aantal vertegenwoordigers, die namens het volk besluiten nemen over het bestuur van het land. Deze vertegenwoordigende democratie kan wel aangevuld worden met vormen van directe democratie.

Meer informatie

Bestel of download de brochure Wat is een democratie? (okt 2017)