Voor het (voortgezet) speciaal onderwijs

ProDemos heeft voor het (voortgezet) speciaal onderwijs diverse educatieve programma’s. Deze programma’s duren korter, hebben vaker pauzes en/of zijn versimpeld.

Bekijk in het programmaoverzicht onze educatieve programma’s voor het:

Weet je al wat je wilt? Je kunt ook meteen naar ons reserveringssysteem.

Bekijk ook onze algemene voorwaarden

Actueel & nieuw

Bekijk hier de programma’s, activiteiten, tools of materialen die op dit moment actueel en/of nieuw zijn:

Nu actueel

Schrijf jouw vso-klas(sen) in voor een educatief programma in Den Haag voor de eerste helft van schooljaar ’24/’25

Wie zitten er in het nieuwe schooljaar in vak K? En welke partijen vormen in de Tweede Kamer de coalitie en welke de oppositie? Of is de kabinetsformatie nog bezig? Tijdens een educatief programma van ProDemos in Den Haag ontdekken leerlingen hoe politieke besluiten worden genomen, wat de spelregels zijn van onze democratische rechtsstaat én hoe zij zelf invloed uit kunnen oefenen. Uiteraard brengt elke groep ook een bezoek aan de Tweede Kamer!
Bekijk

Lesmateriaal voor vso

Voor docenten

Lesmateriaal voor vso – vervolgonderwijs

Zoek passend lesmateriaal over democratie en rechtsstaat voor vso vervolgonderwijs in onze database (gefilterd op niveau: vso vervolgonderwijs)
Bekijk
Voor docenten

Lesmateriaal vso – dove en slechthorende leerlingen

Zoek in onze database passend lesmateriaal over democratie en rechtsstaat, gefilterd op niveau: vso – dove en slechthorende leerlingen.
Bekijk
Voor docenten

Lesmateriaal vso – arbeid

Zoek in onze database passend lesmateriaal over democratie en rechtsstaat, gefilterd op niveau: vso – arbeid.
Bekijk

Ga direct naar: