Op woensdag 15 maart 2023 waren er verkiezingen voor de Provinciale Staten en het waterschap. De eerstvolgende verkiezingen zijn die voor de Eerste Kamer, op 30 mei 2023. De Eerste Kamerleden worden niet direct door de Nederlandse bevolking gekozen, maar door de (nieuwe) Provinciale Staten en enkele kiescolleges.

Hieronder lees je wat ProDemos rondom de verkiezingen te bieden heeft.

Scroll direct door naar…

Educatieve programma’s en (les)materialen

Voor docenten heeft ProDemos een scala van activiteiten en materialen over de Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen van 2023.

Voor het onderwijs

Scholierenverkiezingen

Je leert het meest over verkiezingen door zelf te ervaren hoe verkiezingen werken. Daarom organiseert ProDemos rondom verkiezingen de Scholierenverkiezingen. Maar je kunt ook buiten verkiezingstijd met de klas aan de slag. Organiseer dan je eigen verkiezingen! Niveau: HAVO / VWO, VMBO, MBO
Bekijk

Lesmateriaal over de verkiezingen

Zoek in onze database met lesmateriaal en filter op het onderwerp ‘Verkiezingen’. Je kunt ook filteren op andere onderwerpen of bijvoorbeeld op onderwijsniveau.
Bekijk

Digitale tools over verkiezingen

Met onze digitale tools zoals ‘Kiesstelsels’ en ‘Formatiespel’ kun je plenair het onderwerp verkiezingen bespreken of leerlingen zelfstandig aan de slag laten gaan.
Bekijk
Voor het onderwijs

Provinciespel

Tijdens het Provinciespel bepalen studenten samen hoe hun provincie eruit zou zien als zij het voor het zeggen hadden. Gaat de klas voor meer streekvervoer? Meer groen? Of misschien een winkelcentrum? Tijd om samen keuzes te maken. Het Provinciespel wordt gespeeld op het provinciehuis. Niveau: HAVO / VWO, MBO, Praktijkonderwijs, VMBO, VSO
Bekijk

Websites

Bekijk onze stemhulpen en andere websites over de verkiezingen.

Website

Verkiezingswebsite

De verkiezingswebsite van ProDemos biedt informatie over de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen en praktische informatie rondom het stemmen zelf.
Bekijk
Website

StemWijzer

De StemWijzer is de oudste, bekendste en betrouwbaarste stemhulp van Nederland. In 30 stellingen worden de belangrijkste thema’s aangestipt die bij de verkiezingen in de provincie een rol spelen. Gebruikers van de StemWijzer reageren hierop en kunnen vervolgens zien met welke politieke partij ze de meeste standpunten gemeen hebben. Er is een StemWijzer voor Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg.
Doe de StemWijzer
Website

Young Voice

Speciaal voor jongeren is er Young Voice. Evenals bij de StemWijzer geven de jongeren hun mening over 20 tot 30 stellingen en vergelijken ze deze met de standpunten van de politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen. Via korte filmpjes met voor- en tegenargumenten worden de stellingen kort toegelicht. Young Voice komt circa eind februari online.
Ga naar YoungVoice
Website

Stem jij ook?

Voor kiesgerechtigden met een lichte verstandelijke beperking (LVB) én voor de professionals en naasten die hen ondersteunen maakt ProDemos een verkiezingskrant, een website en een online workshop. Op www.stemjijook.nl is vanaf 1 februari 2023 toegankelijke informatie te vinden over de verkiezingen voor Provinciale Staten en het waterschap, met o.a. animatiefilmpjes met ondertiteling en met een tolk in Nederlandse Gebarentaal.
Bezoek de website van ‘Stem jij ook’
Voor het onderwijs

STEM-website

Een website vol werkvormen, filmpjes, quizzen, zodat je als docent zelf aandacht kunt besteden aan de verkiezingen in de les. Inclusief docentenhandleiding. Doe bijvoorbeeld een quiz over de Eerste Kamer. Niveau: HAVO / VWO, VMBO, MBO
Bekijk

Verkiezingskranten en brochures

Publicaties van ProDemos

Verkiezingskrant in gewone taal

In onze Verkiezingskrant leggen we in begrijpelijke taal uit waar de Provinciale Statenverkiezingen en waterschapsverkiezingen over gaan, hoe stemmen werkt en wat de provincie en het waterschap doen. De kranten worden verspreid via gemeentes, buurthuizen, bibliotheken en taalinstellingen.
Lees meer
Publicaties van ProDemos

Stem jij ook? Verkiezingskrant voor mensen met LVB

De Stem jij ook?-verkiezingskrant bevat uitleg over de verkiezingen, speciaal voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. We leggen uit waar de Provinciale Statenverkiezingen en waterschapsverkiezingen over gaan, hoe stemmen werkt en wat de provincie en het waterschap doen. Bestel de krant via de webshop van ProDemos. De krant wordt vanaf begin februari 2023 geleverd.
Bestel 1 of meer pakketten van deze krant
Publicaties van ProDemos

Handreiking: Politiek voor iedereen!

Voor 1 op de 4 mensen in Nederland zijn de verkiezingen niet toegankelijk genoeg. Dat kan beter! De handreiking ‘Politiek voor Iedereen!’ helpt met concrete tips om (online en fysieke) verkiezingsuitingen en -evenementen toegankelijker te maken. Denk bijvoorbeeld aan tips voor een toegankelijke website, teksten in eenvoudige taal en goed bereikbare event-locaties.
Lees meer en download

Meer vrouwen in de Provinciale Staten; tips & tricks voor kandidatencommissies

ProDemos en Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, hebben in 2018 de Handreiking ‘Meer vrouwen in de Provinciale Staten; tips & tricks voor kandidatencommissies’ gelanceerd. Met deze handreiking kunnen politieke partijen zorgen voor meer diversiteit op de kieslijsten, zodat het percentage vrouwen in de Provinciale Staten stijgt.
Download
Publicaties van ProDemos

Hoe kwam het algemeen kiesrecht tot stand?

De grondwet van 1848 kende het kiesrecht toe aan een beperkte groep mannen. Pas vanaf 1917/19 was er algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen. Hoe verliep die uitbreiding van het kiesrecht? Wie hebben zich daarvoor ingezet?
Download

Kijk en luister

Animatiefilmpjes met uitleg

We maken korte, heldere filmpjes met uitleg over de verkiezingen en het werk van de provincie en het waterschap.
Bekijk de filmpjes
Kijk en luister

Animatiefilmpjes voor kiesgerechtigden met een lichte verstandelijke beperking

Voor kiesgerechtigden met een lichte verstandelijke beperking (LVB) hebben animatiefilmpjes over de provincie en het waterschap en over hoe je kunt stemmen: ‘Zo werkt de provincie’, ‘Provinciale Statenverkiezingen: jouw stem is belangrijk’, ‘Zo stem je voor Provinciale Staten en het waterschap’.
Bekijk de filmpjes
Kijk en luister

Filmpjes van lijsttrekkers

Voor kiesgerechtigden met een lichte verstandelijke beperking (LVB) zijn er per provincie filmpjes van kandidaat-Statenleden die vertellen wat hun partij belangrijk vindt. Dit een samenwerking tussen Reinaerde, ASVZ, Ieder(in) en ProDemos.
Bekijk de filmpjes
Kijk en luister

Haagse Stemmen afl. 7: vooruitblik op 2023

In deze nieuwe editie van Haagse Stemmen blikken o.a. Mathijs Bouman en Marloes Lemsom vooruit op politiek 2023. Onder andere over de vraag of een nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer (die in mei 2023 wordt gekozen) de verhoudingen in politiek Den Haag op zijn kop gaat zetten.
Bekijk

Projecten

Stem jij ook?

Voor kiesgerechtigden met een lichte verstandelijke beperking (LVB) én voor de professionals en naasten die hen ondersteunen hebben we een speciale verkiezingskrant, een online workshop, filmpjes en de website stemjijook.nl.
Lees meer over het project ‘Stem jij ook?’

Informatie over politiek

Verdiep je kennis

Over verkiezingen in Nederland

In een democratie kiezen de burgers zelf hun bestuurders. Welke verkiezingen hebben we in Nederland? Wanneer zijn de eerstvolgende verkiezingen? En hoe zit het met kiesrecht en zetelverdeling?
Lees meer over verkiezingen in Nederland
Verdiep je kennis

Voting rights for non-Dutch nationals

All non-Dutch nationals legally residing in the Netherlands may vote in district Water Board elections (March 15th, 2023). Read more about voting rights for non-Dutch nationals.
Bekijk
Verdiep je kennis

De provincie

Wat doet de provincie, hoe is de provincie georganiseerd en wat zijn de Provinciale Staten? Hoe kun je als burger invloed uitoefenen op het beleid van de provincie?
Lees meer over het bestuur van de provincie
Verdiep je kennis

Het waterschap

Wat doet het waterschap, wat is een dijkgraaf en hoe wordt het waterschap bestuurd? Hoe werken de verkiezingen voor het waterschap?
Lees meer over het bestuur van het waterschap
Verdiep je kennis

Politieke partijen

In het dossier over politieke partijen gaan we in op de vraag wat een politieke partij precies is en hoe de partijen zijn georganiseerd.
Bekijk

Andere Thema's