De eerstvolgende verkiezing is de verkiezing voor het Europees Parlement, van 6 tot en met 9 juni 2024. In Nederland stemmen we op donderdag 6 juni 2024.

ProDemos zal rondom die verkiezing weer allerlei activiteiten en materialen bieden. De komende maanden passen we deze pagina daarop aan. Voorlopig staat hier nog ons aanbod voor de Tweede Kamerverkiezing.

Scroll direct door naar…

Educatieve programma’s en (les)materialen

Voor docenten werkt ProDemos aan een scala van activiteiten en materialen over verkiezingen.

Voor het onderwijs

Lesbrief: ‘Aan de slag met… de verkiezingsuitslag (november 2023)

Deze lesbrief voor groep 7/8 van het basisonderwijs gaat over de uitslag van de Tweede Kamerverkiezing die op 22 november 2023 plaatsvond. In deze les gaan de leerlingen de nieuwe zetelverdeling inkleuren. Hoe worden de zetels verdeeld in de nieuwe Tweede Kamer? En welke coalities zijn er dan mogelijk?
Bekijk
Voor het onderwijs

Verkiezingsfestival (Europese Parlementsverkiezing) (mbo)

Samen met de Nationale Jeugdraad (NJR) organiseert ProDemos Verkiezingsfestivals speciaal voor het mbo. Het Verkiezingsfestival bestaat uit een programma met inhoudelijke en feestelijke activiteiten. Het doel is mbo-studenten te informeren over de Tweede Kamerverkiezing en hen te motiveren om te gaan stemmen. Veel mbo-studenten mogen namelijk voor de eerste keer gebruikmaken van hun stemrecht.
Bekijk
Voor het onderwijs

Scholierenverkiezingen – bekijk de uitslag

Je leert het meest over verkiezingen door zelf te ervaren hoe het werkt. Daarom organiseert ProDemos in aanloop naar de echte verkiezingsdag Scholierenverkiezingen. Bekijk de uitslag van de Scholierenverkiezingen van november 2023. Ook buiten verkiezingstijd kun je met de klas aan de slag. Organiseer dan je eigen verkiezingen! Niveau: HAVO / VWO, VMBO, MBO
Bekijk
Voor het onderwijs

Bezoek de Tweede Kamer

Dit schooljaar is hét moment om met jouw klas(sen) een bezoek te brengen aan de Tweede Kamer en meer te leren over de landelijke politiek. Kies uit één van de zeven gratis educatieve programma’s en ontdek politiek Den Haag onder begeleiding van een gastdocent van ProDemos. Niveau: VMBO, HAVO, VWO, VSO, Praktijkonderwijs, MBO, PABO, LIO
Bekijk

Lesmateriaal over de verkiezingen

Zoek in onze database met lesmateriaal en filter op het onderwerp ‘Verkiezingen’. Je kunt ook filteren op andere onderwerpen of bijvoorbeeld op onderwijsniveau.
Bekijk

Digitale tools over verkiezingen

Met onze digitale tools zoals ‘Kiesstelsels’ en ‘Formatiespel’ kun je plenair het onderwerp verkiezingen bespreken of leerlingen zelfstandig aan de slag laten gaan.
Bekijk

Websites en stemhulpen

Bekijk onze stemhulpen en andere websites over de verkiezing.

Website

Verkiezingswebsite

Op de verkiezingswebsite van ProDemos vind je informatie over verkiezingen, waaronder de verkiezing voor het Europees Parlement van juni 2024.
Bekijk
Stemhulp

StemmenTracker

Dit ‘zusje’ van de StemWijzer kijkt niet naar verkiezingsbeloften, maar naar het daadwerkelijke stemgedrag van partijen en de afgelopen kabinetsperiode. Aan de hand van 30 belangrijke stemmingen in de Tweede Kamer kun je je bekijken welke partijen het vaakst hebben gestemd volgens jouw voorkeur.
Bekijk
Stemhulp

StemWijzer

De StemWijzer is de oudste, bekendste en betrouwbaarste stemhulp van Nederland. In 30 stellingen worden de belangrijkste thema’s aangestipt die bij de verkiezingen in de provincie een rol spelen. Gebruikers van de StemWijzer reageren hierop en kunnen vervolgens zien met welke politieke partij ze de meeste standpunten gemeen hebben. De StemWijzer voor de Tweede Kamerverkiezing van november 2023 komt in oktober online.
Doe de StemWijzer (vanaf eind oktober)
Stemhulp

Young Voice

Speciaal voor jongeren is er Young Voice. Evenals bij de StemWijzer geven de jongeren hun mening over 20 tot 30 stellingen en vergelijken ze deze met de standpunten van de politieke partijen die meedoen aan de verkiezing. Via korte filmpjes met voor- en tegenargumenten worden de stellingen kort toegelicht. Young Voice komt eind oktober online.
Ga naar YoungVoice
Website

Stem jij ook?

Voor kiesgerechtigden met een lichte verstandelijke beperking (LVB) én voor de professionals en naasten die hen ondersteunen maakt ProDemos een verkiezingskrant, een website en een online workshop. Op www.stemjijook.nl is vanaf oktober 2023 toegankelijke informatie te vinden over de verkiezing voor de Tweede Kamer, met o.a. animatiefilmpjes met ondertiteling en met een tolk in Nederlandse Gebarentaal.
Bezoek de website van ‘Stem jij ook’

Verkiezingskranten en brochures

Verdiep je kennis

Privé: Verkiezingskrant in gewone taal (Tweede Kamerverkiezing 2023)

De Verkiezingskrant in gewone taal legt in begrijpelijke taal uit waar de verkiezingen over gaan, hoe stemmen werkt en wat de Tweede Kamer precies doet. De krant is gemaakt in samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven en Stichting ABC.
Lees hoe je deze krant kunt bestellen of downloaden
Verdiep je kennis

Stem jij ook?-verkiezingskrant: Europese Parlementsverkiezing 2024

Speciaal voor mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) heeft ProDemos de ‘Stem jij ook?’-verkiezingskrant. Een krant in simpele taal en met heldere illustraties.
Lees hoe je deze krant kunt bestellen of downloaden
Publicaties van ProDemos

Handreiking: Politiek voor iedereen!

Voor 1 op de 4 mensen in Nederland zijn de verkiezingen niet toegankelijk genoeg. Dat kan beter! De handreiking ‘Politiek voor Iedereen!’ helpt met concrete tips om (online en fysieke) verkiezingsuitingen en -evenementen toegankelijker te maken. Denk bijvoorbeeld aan tips voor een toegankelijke website, teksten in eenvoudige taal en goed bereikbare event-locaties.
Lees meer en download
Publicaties van ProDemos

Hoe kwam het algemeen kiesrecht tot stand?

De grondwet van 1848 kende het kiesrecht toe aan een beperkte groep mannen. Pas vanaf 1917/19 was er algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen. Hoe verliep die uitbreiding van het kiesrecht? Wie hebben zich daarvoor ingezet?
Download

Kijk en luister

Op ons YouTubekanaal plaatsen we eind oktober animatiefilmpjes met uitleg over de Tweede Kamerverkiezing.

Playlist

Verkiezingen in Nederland

Bekijk deze playlist over verkiezingen in Nederland. In de eerste drie video’s leggen we uit hoe de politiek in Nederland werkt, hoe je kunt stemmen en wat de Tweede Kamer doet.
Bekijk de filmpjes
Kijk en luister

Animatiefilmpjes voor kiezers met een lichte verstandelijke beperking

Voor kiesgerechtigden met een lichte verstandelijke beperking (lvb) hebben we animatiefilmpjes gemaakt over de Tweede Kamerverkiezing en over hoe je kunt stemmen. De filmpjes zijn ook toegankelijk voor mensen met een visuele beperking.
Bekijk de filmpjes

Projecten

Stem jij ook?

Voor kiesgerechtigden met een lichte verstandelijke beperking (LVB) én voor de professionals en naasten die hen ondersteunen hebben we een speciale verkiezingskrant, een online workshop, filmpjes en de website stemjijook.nl. Vanaf oktober zal de site vernieuwd zijn met informatie over de Tweede Kamerverkiezing.
Lees meer over het project ‘Stem jij ook?’

Informatie over politiek

Verdiep je kennis

Over verkiezingen in Nederland

In een democratie kiezen de burgers zelf hun bestuurders. Welke verkiezingen hebben we in Nederland? Wanneer zijn de eerstvolgende verkiezingen? En hoe zit het met kiesrecht en zetelverdeling?
Lees meer over verkiezingen in Nederland
Verdiep je kennis

Politieke partijen

In het dossier over politieke partijen gaan we in op de vraag wat een politieke partij precies is en hoe de partijen zijn georganiseerd.
Lees meer over politieke partijen

Voting rights for non-Dutch nationals

Engelstalige informatie over stemrecht voor inwoners van Nederland die niet de Nederlandse nationaliteit hebben.
Bekijk

Andere Thema's