Links

Meer informatie over Europa kunt u onder andere vinden via onderstaande links:
(de links openen in een nieuw venster)

 • Europa.eu
  Europa.eu is de officiële website van de Europese Unie. Deze website is een goed uitgangspunt als u informatie en diensten van de EU zoekt maar niet weet welke van onze sites u moet bezoeken.
 • Europese Commissie Vertegenwoordiging in Nederland
  Website van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland.
 • Europees Parlement
  Dit is uw Parlement, de enige rechtstreeks verkozen instelling van de Europese Unie.
 • Europees Parlement Bureau Nederland
  Het informatiebureau van het Europees Parlement in Den Haag geeft een gezicht aan het Europees Parlement en de Europarlementariërs in Nederland.  Het is tevens de spreekbuis van het Europees Parlement in Nederland. Het bureau heeft tot taak de Nederlandse burger op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de Europese politiek en de specifieke rol van het Europees Parlement daarin.
 • VoteWatch Europe
  VoteWatch Europe is an independent organisation set up to promote better debates and greater transparency in EU decision-making, by providing easy access to, and analysis of, the votes and other activities of the European Parliament (EP) and the EU Council of Ministers (Council).
 • Parliament Watch
  Parliament Watch enables citizens to question their members of parliament in a public environment, find out about the voting record of their members of parliament,  follow up on promises made (all questions and answers are saved forever), learn all about the extra earnings of members of parliament.
 • Raad van de Europese Unie
  De Raad neemt, meestal samen met het Europees Parlement, besluiten aan die rechtstreeks van invloed zijn op het leven van de burgers, en grote internationale consequenties hebben.
 • Hof van Justitie van de Europese Unie
  Sinds de oprichting ervan in 1952 is het Hof van Justitie van de Europese Unie belast met „de eerbiediging van het recht bij de uitlegging en toepassing” van de Verdragen.
 • Europa NL
  Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat op Facebook zien wat het doet om te zorgen dat Nederland goed uit de verf komt in Europa.
 • Europa (op website Montesquieu Instituut)
  Informatie over de EU, zoals het praktische nut van de Europese samenwerking, hot issues, belangrijke beleidsthema’s, de organisatie van de EU en de Europese agenda.
 • Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe  (CVCE)
  The CVCE is an interdisciplinary research and documentation centre dedicated to the European integration process. Its mission is to create, publish and transfer knowledge in an innovative digital environment.
 • EU Whoiswho
  EU Whoiswho, een onlinegids van personen en diensten bij de instellingen, organen en agentschappen van de EU.
 • Eurostat
  Eurostat is the statistical office of the European Union situated in Luxembourg. Its task is to provide the European Union with statistics at European level that enable comparisons between countries and regions.
 • Verdrag van Lissabon (op Europa Nu)
  Informatie over de totstandkoming van het verdrag van Lissabon.
 • Europapoort
  De Europapoort is de Europese website van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Op deze website is informatie te vinden over de Europese activiteiten van de Kamer en haar commissies.
 • European Movement
  The EUROPEAN MOVEMENT is an international organisation open to all political, economic, social and cultural trends in civil society.

Geschiedenis

Burgers

 • Europa NU
  Website van het Europees Parlement Bureau Nederland en het Parlementair Documentatie Centrum van de Universiteit Leiden. Stelt de burger in staat een onafhankelijk oordeel te vormen over hoe de Europese Unie invloed heeft op ons leven.
 • Europe Direct
  Vragen over de EU? De centrale voorlichtingsdienst Europe Direct kan u helpen.
 • Europese Commissie Advies- en voorlichtingsdiensten
  Links naar online-diensten van de Europese Commissie op het gebied van werk en ondernemen, onderwijs en opleiding, reizen, uw rechten en uw deelname aan de besluitvorming in de EU. Ook vindt u adressen waar u met uw vragen terecht kunt.
 • EUROPA OM DE HOEK
  Op deze site vind je informatie over projecten in Nederland die met Europees geld worden betaald.
 • Vereniging Democratisch Europa
  De Vereniging Democratisch Europa prikkelt het publieke debat door vragen te stellen en het geluid van burgers te laten horen.
 • European Movement
  The EUROPEAN MOVEMENT is an international organisation open to all political, economic, social and cultural trends in civil society.
 • Europese Beweging Nederland (EBN)
  De Europese Beweging Nederland (EBN) is een netwerkorganisatie van burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Wat ons bindt, is een gedeelde belangstelling voor en betrokkenheid bij het Europese integratieproces.
 • Friends of Europe – Les amis de l’Europe
  Friends of Europe – Les amis de l’Europe is a leading think-tank that aims to stimulate thinking on key global and European political challenges.
 • Citizens For Europe e.V  (CFE)
  Citizens For Europe e.V. is a Berlin-based, non-partisan, non-governmental and nonprofit organisation, established by young Europeans from throughout the Union in the beginning of 2010. Its objective is to support the European Union project by developing and promoting a new form of European citizenship that is independent of national and cultural attributes and empowers citizens in the EU with more political participation opportunities, from local to European level.
 • Model European Parliament (MEP)
  Het Model European Parliament (MEP) is een jaarlijks evenement dat jongeren uit de hoogste klassen van het voortgezet onderwijs de mogelijkheid biedt ervaring op te doen met het bedenken van oplossingen voor grensoverschrijdende problemen binnen de Europese Unie.
 • Het Europees burgerinitiatief
  Op deze website vindt u informatie over alle burgerinitiatieven, krijgt u uitleg over de regels en kunt u uw eigen burgerinitiatief starten.

Jongeren

 • AEGEE.org / AEGEE.nl
  Europese studentenvereniging met vestigingen in bijna alle Nederlandse universiteitssteden.
 • Europese Jongeren Site
  Informatie en kansen voor jongeren in heel Europa.
 • De werkgroep Jong in Europa binnen NJR
  Een werkgroep bestaat uit tien tot vijftien gedreven jongeren in de leeftijd van 16 tot 26 jaar. Ze ondersteunen de Jongerenvertegenwoordiger Europese Zaken bij hun werk. Samen geven ze gastlessen op middelbare scholen en organiseren ze projecten en events, zoals een scholenwedstrijd of een debatavond over Europa.
 • Go Europe
  Europees informatienetwerk voor jongeren tussen 15 en 25 jaar en voor mensen die met jongeren werken. Go Europe is het startpunt naar informatie over school en studie, stages, uitwisselingen, vrijwilligerswerk en (vakantie)werk, wonen en reizen in Europa. Go Europe geeft daarnaast informatie over subsidies voor Europese projecten en over jeugdbeleid in Europa.
 • Europa NL
  Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat zien wat het doet om te zorgen dat Nederland goed uit de verf komt in Europa. Maar ook; wat vinden jullie belangrijk en wat is jullie mening?
 • Erasmus+
  Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. De gedachte erachter is dat mensen zich voortdurend kunnen ontwikkelen door onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren: een leven lang leren.
 • Jongerenvertegenwoordigers Europese Zaken (NJR)
  Zij praten met Nederlandse jongeren over Europa en het Europese beleid. Deze input wordt door hen meegenomen naar EU Youth Conferences en vergaderingen van het European Youth Forum.
 • Model European Parliament (MEP)
  Het Model European Parliament (MEP) is een simulatie van het Europees Parlement voor Europese scholieren. Daarmee biedt het MEP jongeren uit de hoogste klassen van het voortgezet onderwijs de mogelijkheid ervaring op te doen met het bedenken van oplossingen voor grensoverschrijdende problemen binnen de Europese Unie.
 • Youth Peace Ambassadors
  The Youth Peace Ambassadors project promotes and supports the role of young people in peace-building activities that contribute to living together in dignity and dialogue through a network of specifically trained young people who strengthen the presence and promote the values of the Council of Europe in conflict-affected areas and communities.
 • Clips for Europe
  Jongeren verbeelden hun visie voor Europa in een animatie. Clips for Europe is een project van HOLY animatie en vormt een brug tussen beleidsmakers en jongeren in Europa. Zij kunnen van elkaar leren wat Europa voor hen betekent, welke rol de EU in hun leven speelt en hoe zichtbaar (of onzichtbaar) zij voor elkaar zijn.
 • Europese Karel de Grote-prijs voor jongeren
  De “Europese Karel de Grote-prijs voor jongeren” heeft als doel de ontwikkeling van Europees bewustzijn bij jonge mensen aan te moedigen en hun deelname aan Europese integratieprojecten te bevorderen.
 • EU-CoE youth partnership
  The EU-CoE youth partnership stems from the close relations that the Council of Europe and the European Commission have developed in the youth field over the years since 1998. The overall goal is to foster synergies between the youth-oriented activities of the two institutions. The specific themes are participation/citizenship, social inclusion, recognition and quality of youth work.
 • Young people building Europe
  The Youth Department is part of the Directorate of Democratic Citizenship and Participation of the Council of Europe. The Department elaborates guidelines, programmes and legal instruments for the development of coherent and effective youth policies at local, national and European levels.

Verkiezingen

Nieuws

 • EurActiv
  EU news & policy debates – across languages -.
 • EUobserver
  EUobserver was founded in 2000 by Editor-in-Chief Lisbeth Kirk to support the debate on – and development of European affairs.
 • euro|topics
  Diversity and uniformity are just as evident in Europe’s headlines as they are in Europe itself. The euro|topics press review shows you which topics are moving Europeans and reflects the great variety of opinions, ideas and emotions on those issues.
 • Europe’s World
  Europe’s World is the only independent Europe-wide policy journal, produced in association with some 150-plus leading European think tanks and academic institutions.
 • Politico
  POLITICO, a global nonpartisan politics and policy news organization,We connect and empower professionals through non-partisan journalism and actionable intelligence about European politics and policy..
 • TheParliament.com
  The Brussels-based theparliament.com is Dods’ EU political news and information website, providing comprehensive real time news and analysis of the key issues and debates within the EU institutions.