Links

Meer informatie over Europa kunt u onder andere vinden via onderstaande links.

De links openen in een nieuw venster.

 • Europa.eu
  Europa.eu is de officiële website van de Europese Unie. Deze website is een goed uitgangspunt als u informatie en diensten van de EU zoekt maar niet weet welke sites u moet bezoeken.
 • Europese Commissie Vertegenwoordiging in Nederland
  Website van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland.
 • Europees Parlement
  Website van de enige rechtstreeks verkozen instelling van de Europese Unie.
 • Europees Parlement Bureau Nederland
  Het informatiebureau van het Europees Parlement in Den Haag geeft een gezicht aan het Europees Parlement en de Europarlementariërs in Nederland.  Het is ook de spreekbuis van het Europees Parlement in Nederland. Het bureau heeft tot taak de Nederlandse burger op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de Europese politiek en de specifieke rol van het Europees Parlement daarin.
 • @Europarl_EN op Twitter
  Twitteraccount van het Europees Parlement
 • Raad van de Europese Unie
  De Raad neemt, meestal samen met het Europees Parlement, besluiten aan die rechtstreeks van invloed zijn op het leven van de burgers, en grote internationale consequenties hebben.
 • Hof van Justitie van de Europese Unie
  Sinds de oprichting ervan in 1952 is het Hof van Justitie van de Europese Unie belast met ‘de eerbiediging van het recht bij de uitlegging en toepassing’ van de Verdragen.
 • Europa NL
  Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat op Facebook zien wat het doet om te zorgen dat Nederland goed uit de verf komt in Europa.
 • Europa (op website Montesquieu Instituut)
  Informatie over de EU, zoals het praktische nut van de Europese samenwerking, hot issues, belangrijke beleidsthema’s, de organisatie van de EU en de Europese agenda.
 • Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe  (CVCE) (in Engels, Duits en Frans)
  Luxemburgse website met achtergrondinformatie over het integratieproces van de Europese Unie.
 • EU Whoiswho
  EU Whoiswho, een onlinegids van personen en diensten bij de instellingen, organen en agentschappen van de EU. Je kunt de taal van de website op Nederlands zetten.
 • Eurostat
  Eurostat is het bureau voor de statistiek van de Europese Unie. Je kunt de pagina’s van deze website automatisch laten vertalen in het Nederlands.
 • Europapoort
  De Europapoort is de Europese website van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Op deze website is informatie te vinden over de Europese activiteiten van de Kamer en haar commissies.

Geschiedenis

Burgers

 • Liaisonbureau in Nederland van het Europees Parlement
  Het Liaisonbureau heeft tot taak de Nederlandse burger op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de Europese politiek en de specifieke rol van het Europees Parlement daarin. 
 • Europe Direct
  Vragen over de EU? De centrale voorlichtingsdienst Europe Direct kan u helpen.
 • Europese Beweging Nederland (EBN)
  De Europese Beweging Nederland (EBN) is een netwerkorganisatie van burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Kernactiviteit van de EBN is het aanjagen van het politieke en maatschappelijke debat over Europa. 
 • Model European Parliament (MEP)
  Het Model European Parliament (MEP) is een jaarlijks evenement dat jongeren uit de hoogste klassen van het voortgezet onderwijs de mogelijkheid biedt ervaring op te doen met het bedenken van oplossingen voor grensoverschrijdende problemen binnen de Europese Unie.
 • Het Europees burgerinitiatief
  Met een Europees burgerinitiatief kun je de Europese Commissie oproepen om nieuwe wetten voor te stellen. Op deze website vind je informatie over het burgerinitiatief, uitleg over de regels en kun je je eigen burgerinitiatief starten.

Jongeren

 • AEGEE.org / AEGEE.nl
  Europese studentenvereniging met vestigingen in bijna alle Nederlandse universiteitssteden.
 • Europese Jongeren Site
  Informatie en kansen voor jongeren in heel Europa.
 • De werkgroep ‘Jong in Europa’ binnen NJR
  Een werkgroep bestaat uit tien tot vijftien gedreven jongeren in de leeftijd van 16 tot 26 jaar. Ze ondersteunen de Jongerenvertegenwoordiger Europese Zaken bij hun werk. Samen geven ze gastlessen op middelbare scholen en organiseren ze projecten en events, zoals een scholenwedstrijd of een debatavond over Europa.
 • Go Europe
  Europees informatienetwerk voor jongeren tussen 15 en 25 jaar en voor mensen die met jongeren werken. Go Europe is het startpunt naar informatie over school en studie, stages, uitwisselingen, vrijwilligerswerk en (vakantie)werk, wonen en reizen in Europa. Go Europe geeft daarnaast informatie over subsidies voor Europese projecten en over jeugdbeleid in Europa.
 • Facebook-pagina: Europa NL
  Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat zien wat het doet om te zorgen dat Nederland goed uit de verf komt in Europa.
 • Erasmus+
  Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. De gedachte erachter is dat mensen zich voortdurend kunnen ontwikkelen door onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren: een leven lang leren.
 • Jongerenvertegenwoordigers Europese Zaken (NJR)
  Zij praten met Nederlandse jongeren over Europa en het Europese beleid. Deze input wordt door hen meegenomen naar EU Youth Conferences en vergaderingen van het European Youth Forum.
 • Youth Peace Ambassadors (Engels)
  Youth Peace Ambassadors is een organisatie voor jongeren die actief is in gebieden die lijden onder gewapend conflict.
 • Europese Karel de Grote-prijs voor jongeren
  De Europese Karel de Grote-prijs voor jongeren wordt sinds 2008 toegekend voor projecten die door jongeren worden geleid en waarmee het wederzijdse begrip op Europees en internationaal niveau wordt bevorderd. Je kunt de taal van de website instellen op Nederlands.

Verkiezingen

Nieuws

 • EURACTIV.com (o.a. in het Engels)
  Website in verschillende talen (maar niet in he Nederlands) met nieuws over Europese politiek en besluitvorming.
 • EUobserver (in het Engels)
  EUobserver is een onafhankelijke nieuwswebsite zonder winstoogmerk die gevestigd is in Brussel en sinds 2000 bestaat. 
 • euro|topics (o.a. in het Engels)
  Website waar je kunt lezen wat op dit moment in de verschillende Europese landen belangrijke nieuwsonderwerpen zijn.
 • Politico (in het Engels)
  POLITICO bestaat sinds 2015 en is een onpartijdige nieuwsorganisatie die nieuws brengt over politiek en beleid in de EU.
 • TheParliament.com (in het Engels)
  Website met nieuws over Europese politiek, boeken en cultuur.