Algemene voorwaarden

Zie hier onder de algemene voorwaarden.


Datum laatste wijziging: oktober 2021

In oktober 2021 zijn de algemene voorwaarden aangepast op basis van de meest recente juridische inzichten en jurisprudentie. Ook zijn enkele redactionele aanpassingen gedaan. Verder zijn de belangrijkste wijzigingen als volgt:

  • De verantwoordelijkheid van de docent van een bezoekende schoolklas is aangescherpt: de begeleider van ProDemos is inhoudelijk verantwoordelijk, de docent is verantwoordelijk voor de veiligheid van de leerlingen. Dit geldt gedurende het gehele programma en (dus) ook tijdens de wandeling van de Hofweg naar de sublocatie van ProDemos bij New Babylon en de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer aan de Bezuidenhoutseweg.
  • ProDemos heeft een sublocatie bij New Babylon in gebruik genomen die als ‘nevenvestiging’ is opgenomen. Het Binnenhof is vanwege de renovatie niet meer toegankelijk; verwijzingen naar de gebouwen van het Binnenhof zijn daarom aangepast.
  • Voor alle onderwijsprogramma’s die ProDemos aanbiedt, gelden dezelfde annuleringskosten en termijnen waarbinnen kosteloos kan worden geannuleerd. De annuleringskosten bedragen vijftig euro (€50) per uur met een minimum van honderdvijftig euro (150€) en een maximum van driehonderd euro (300€) per programma. Er geldt een annuleringstermijn van 30 werkdagen; als er geannuleerd wordt korter dan 30 werkdagen voordat het programma plaatsvindt, worden de annuleringskosten in rekening gebracht. NB: Als er in jouw boekingsmails nog een kortere annuleringstermijn en/of lagere annuleringskosten staan kun je van die gegevens uitgaan, we hanteren een overgangsperiode waarin de boekingsmails worden aangepast.
  • Er is een nieuw hoofdstuk F over de online programma’s die ProDemos aanbiedt.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing zijn op alle dienstverlening en productverkoop door ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat.
Ze zijn onderverdeeld in zeven hoofdstukken:

A. Algemeen deel
B. Onderwijsprogramma’s bij ProDemos in Den Haag
C. Rondleidingen en overige activiteiten bij ProDemos in Den Haag
D. Onderwijsprogramma’s en -activiteiten in het land
E. Programma’s en activiteiten in het land voor volwassenen
F. Online onderwijsprogramma’s en activiteiten
G. Webwinkel
H. Websites en applicaties