Kiesstelsels in Europa

Vrijwel alle landen in Europa zijn tegenwoordig democratisch. Die landen hebben een aantal kenmerken op grond waarvan we ze democratisch noemen.

Maar de democratie in het ene land ziet er heel anders uit dan de democratie in het andere land. De verschillen blijken bijvoorbeeld uit de manier waarop een staat is ingericht en hoe parlementsverkiezingen in een land worden gehouden. In dit dossier gaan we nader in op de staatsstructuur en de kiesstelsels van een aantal Europese landen (en op die van de Verenigde Staten). De verschillende documenten zijn niet allemaal te lezen op de website, maar kunnen als PDF worden gedownload. Je vindt de beschrijvingen per land in het menu.