Lezingenreeks 200 jaar Staten-Generaal (2016)

Vanaf maandag 8 februari 2016 keken we in vier lezingen naar de werking van ons parlement als publieke arena van de democratie.

In het kader van de viering van 200 jaar Staten-Generaal zijn twee boeken gepubliceerd: ‘Veelzijdig in deeltijd’ over de Eerste Kamer en ‘In dit huis’ over 200 jaar Tweede Kamer. Ook verscheen van Henk te Velde ‘Sprekende politiek. Redenaars en hun publiek in de parlementaire gouden eeuw’. Thema’s uit deze boeken staan centraal in de lezingenreeks.

Wat is de rol van de parlementariërs zelf? Welke rol spelen de gebouwen, de media en de onderlinge verhoudingen? Welke ontwikkelingen hebben de afgelopen twee eeuwen plaatsgevonden en waar staan we nu?

Lezingen

De lezingenreeks werd georganiseerd door ProDemos in samenwerking met de Eerste en Tweede Kamer en met Remieg Aerts en Henk te Velde, redacteuren van het jubileumboek ‘In dit huis’.