Links

Meer informatie over bestuur en politiek op landelijk niveau kunt u onder andere vinden via onderstaande links:
(de links openen in een nieuw venster)

 • Parlement.com
  Onafhankelijke informatie over de Nederlandse politiek en over de personen die daarin een rol spelen of hebben gespeeld. De website wordt mogelijk gemaakt door PDC, partner van het Montesquieu Instituut. Deze website is niet verbonden aan en wordt niet gefinancieerd door politieke partijen of overheidsinstellingen.
 • Biografisch Woordenboek van Nederland (BWN) 1880-2000
  Het Biografisch Woordenboek van Nederland (BWN) 1880-2000 is een wetenschappelijk naslagwerk. Hierin zijn korte levensbeschrijvingen opgenomen van personen die aan het einde van de negentiende eeuw en in de twintigste eeuw in Nederland of in zijn overzeese gebiedsdelen op enigerlei wijze van betekenis zijn geweest.
 • Stuk Rood Vlees (SRV)
  StukRoodVlees biedt vanuit academisch onderzoek een tegenwicht tegen vluchtige meningen en ongefundeerde analyses.Op dit blog koppelen wij politicologisch onderzoek aan de actualiteit.

De regering en het kabinet

Het parlement

 • Parlementair Documentatie Centrum van de Universiteit Leiden (PDC UL)
  PDC UL houdt zich bezig met het verzamelen en analyseren van data en het ‘slim’ ontsluiten van informatie over parlement en politiek. PDC UL legt zich daarbij vooral toe op informatie over personen en parlementaire activiteiten.
 • Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG)
  Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG) doet wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de parlementaire geschiedenis van Nederland na de Tweede Wereldoorlog.
 • Eerste Kamer der Staten-Generaal
  Via deze website kunt u volgen wat er in de Eerste Kamer gebeurt en informatie vinden over wetsvoorstellen, kamerstukken en het wetgevingsproces.
 • Tweede Kamer der Staten-Generaal
  Dit is de officiële website van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Op deze site vindt u het laatste nieuws uit de Tweede Kamer, de agenda van plenaire en commissievergaderingen en informatie over hoe de Tweede Kamer werkt. Ook kunt u kennismaken met de Tweede Kamerleden en u aanmelden voor een bezoek aan de Tweede Kamer.
 • De Derde Kamer
  Welkom op de site van de Derde Kamer. Hier vind je alle informatie over hoe de Nederlandse politiek werkt. Derde Kamer der Staten-Generaal is een initiatief van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal.
 • Kamerindeklas
  Wilt u als docent een les over politiek geven in de klas? Of u nu les geeft op het het vmbo, mbo, havo of  vwo, voor ieder niveau is er wel een werkvorm. Kijk op deze website voor verschillende werkvormen en handige tips. Op deze website staat ook informatie over het organiseren van een hele projectweek over politiek. Er staan verschillende werkvormen om zo’n week in te vullen. Met het Formatiespel kunt u bijvoorbeeld als docent in de klas met uw leerlingen aan de slag. En met Kamerdebat in de klas kunt u een debat over een wetsvoorstel simuleren. Bij deze werkvormen zijn korte instructiefilms zodat u dit stap voor stap kunt uitvoeren.

De overheid

Burgers

 • Burgerparticipatie (op Rijksoverheid.nl)
  Burgers ondernemen steeds vaker actie in hun omgeving. Ze bedenken een oplossing voor het onderhoud van speeltuinen of de groenvoorziening. Hierdoor veranderen de verhoudingen tussen overheid en burgers.
 • Internetconsultatie (op Rijksoverheid.nl)
  Op deze website krijgt u informatie over wet- en regelgeving die door het kabinet of het parlement wordt voorbereid en waarover via internet wordt geconsulteerd. U kunt reageren op nieuwe voorstellen voor wet- en regelgeving, zodat uw reactie bijdraagt aan een verbetering van de regelingen.
 • Netwerk Democratie – Platform voor democratische innovatie
  Netwerk Democratie zet zich in voor een veerkrachtige democratie waarin burgers meer betrokken zijn en, met behulp van technologie, actief bijdragen.
 • Open State Foundation
  Open State Foundation werkt aan digitale transparantie door publieke informatie als open data beschikbaar te krijgen en deze toegankelijk te maken voor her-gebruikers. We zijn ervan overtuigd dat dit de democratie versterkt en wezenlijke maatschappelijke en economische waarde creëert.
 • Instituut Maatschappelijke Innovatie (IMI)
  Het Instituut Maatschappelijke Innovatie (IMI) is actief op uiteenlopende terreinen als nieuwe democratie, open overheid en groene economie. We geloven in de kracht van ideeën, in dialoogvoering, in het delen van kennis en het beproeven van innovaties in de praktijk.
 • Data.overheid.nl
  Dit dataportaal bestaat uit een register met informatie over- en verwijzingen naar datasets van Nederlandse overheden. Daarnaast bieden we ondersteuning bij het openbaar maken van data. Dat doen we door feedback te verwerken, te helpen bij het aanmelden en zoeken van datasets en door bij te dragen aan kennis over open data.
 • Hack de Overheid
  Hack de Overheid is een community van ontwikkelaars en programmeurs die werken met open data. In deze community wordt kennis over open data, tools en apps gedeeld. Daarnaast worden er bijeenkomsten, hackathons, competities en challenges georganiseerd. Hack de Overheid is onderdeel van Open State Foundation.
 • European data portal 
  Het Europees dataportaal vergaart en verzamelt de metadata van overheidsinformatie die beschikbaar is op de openbare dataportalen van Europese landen. Het verschaft ook informatie met betrekking tot het verstrekken van data en de voordelen van het hergebruik ervan.
 • Opendataportaal van de EU
  Het Opendataportaal van de Europese Unie geeft u toegang tot de open data van de EU-instellingen en -organen.
 • IdealenKompas
  Het IdealenKompas is een online maatschappelijke marktplaats. Het IdealenKompas versterkt initiatieven, door vraag en aanbod te matchen. Heb je een idee waar de wereld beter van wordt? En heb je nog iets nodig? Plaats je vraag en kijk of je matcht.
 • Kracht in NL
  KRACHT IN NL maakt “initiatieven” uit de samenleving landelijk zichtbaar en verbindt die initiatieven met elkaar tot een nieuwe Topsector. Een topsector die inzet via eigen kracht, slim combineren, menselijke maat en samen doen op nieuwe (lokale) economieën. Kracht in NL inspireert, overheid, bedrijf, kennisinstelling en geld- en geefsector ruimte en energie te geven aan die nieuwe topsector. Innovatoren uit alle sectoren zijn verbonden in de Kracht in NL community. Hierdoor bouwen we met elkaar aan een veerkrachtig en sterk NL.