Kohnstamm Instituut: ‘ProDemos draagt bij aan burgerschap via authentieke ervaringen als bezoek Tweede Kamer’

ProDemos richt zich met succes op burgerschap. De subsidie die ProDemos ontvangt, wordt goed besteed en is doeltreffend. Dat blijkt uit onderzoek van het Kohnstamm Instituut, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De positieve evaluatie leidt tot continuering van de subsidie.

Het Kohnstamm Instituut constateert dat gebruikers en partners de breedte en kwaliteit van het aanbod van ProDemos zeer waarderen, zoals de interactieve, educatieve programma’s voor jongeren. Als sterk punt komt de authenticiteit naar voren: “het écht beleven van de politiek (in Den Haag), en het ontmoeten van politici (of rechters), en het zelf ervaren.”

In het rapport wordt dan ook de aanbeveling gedaan om door te gaan op de ingeslagen weg, met behoud van kwaliteit en visie. Daarnaast wordt geadviseerd om de activiteiten in het land verder uit te breiden en meer onderzoek te doen naar de effectiviteit van de programma’s.

Minister Plasterk heeft de Tweede Kamer laten weten de subsidie voor ProDemos voor een periode van vijf jaar te verlengen. In een Kamerbrief licht hij dit toe: “De subsidieregeling ProDemos uit 2013 is in 2016 geëvalueerd. Uit die evaluatie is onder meer gebleken dat de gebruikers en afnemers over het algemeen positief oordelen over de activiteiten die de Stichting ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat (ProDemos) met de subsidie uitvoert. Met name wordt positief geoordeeld over de breedte en de kwaliteit van het aanbod van de verschillende activiteiten en producten die de stichting biedt. Daarnaast wordt positief geoordeeld over de authenticiteit (het echte beleven van politiek) van het aanbod. Op basis van de evaluatie is besloten de subsidiëring van de Stichting Huis voor democratie en rechtsstaat (ProDemos) voor een periode van vijf jaar te verlengen.”