Bekijk hier onze activiteiten en materialen over burgerschap & maatschappij.

Scroll direct door naar…

Educatieve programma’s & (les)materialen

Programma’s

Project Burgerschap – Speak out loud!

Tijdens Project Burgerschap – Speak out loud! doorlopen studenten aan de hand van werkvormen verschillende opgebouwde onderdelen op een centrale plek in de school. Zo maken ze hun eigen burger aan de Burgerbar, richten een politieke partij op aan de picknicktafel en verdelen geld in de Staatskas. Niveau: MBO
Bekijk
Programma’s

Gastles Politieke partijen

In deze gastles leren de leerlingen/studenten wat een politieke partij is en welke functie politieke partijen vervullen in het Nederlandse staatsbestel. Daarnaast ontdekken ze welke politieke partijen we hebben in Nederland en welke (soorten) standpunten zij hebben. Ook de termen ‘links’ en ‘rechts’ komen aan bod. Niveau: HAVO / VWO, MBO, VMBO
Bekijk
Programma’s

Workshop: Burgerschap voor pabo’s

Hoe geef je invulling aan het thema burgerschap als je voor de klas staat op een basisschool? Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met activerende werkvormen over democratie en politiek die (beginnende) docenten direct kunnen gebruiken in de les. Niveau: PABO
Bekijk
Programma’s

Workshop: Democratisch burgerschap

Wil je op een leuke manier en op het juiste niveau invulling geven aan de politiek-juridische dimensie en de kritische denkvaardigheden? ProDemos biedt docenten en coördinatoren Burgerschap op het mbo nascholing in de vorm van een workshop.
Bekijk
Programma’s

Workshop: Politiek in de les

Hoe krijg je als (beginnende) docent je leerlingen geïnteresseerd in politiek? ProDemos laat docenten in opleiding in deze workshop kennismaken met verschillende activerende werkvormen. Niveau: LIO
Bekijk
Programma’s

Workshop: Staatsinrichting in de les – geschiedenis

Hoe krijg je als (beginnende) docent je leerlingen geïnteresseerd in staatsinrichting en de geschiedenis ervan? ProDemos laat docenten in opleiding in deze workshop kennismaken met verschillende activerende werkvormen. Niveau: LIO
Bekijk
Voor scholen

Docentendag Maatschappijleer

De Docentendag Maatschappijler is dé vakconferentie voor docenten (in opleiding) maatschappijleer, maatschappijkunde, maatschappijwetenschappen, geschiedenis en burgerschap. Tijdens deze dag kun je inspiratie opdoen, lezingen bijwonen, workshops volgen, kennisnemen van nieuwe lesmethoden en met vakgenoten ervaringen uitwisselen.
Bekijk
Voor scholen

Vakblad Maatschappij & Politiek

Voor docenten maatschappijleer is het vakblad Maatschappij & Politiek een onmisbare informatiebron. Hier vind je de actuele ontwikkelingen binnen het vak. Daarnaast wordt aandacht besteed aan didactiek en bevat vrijwel elk nummer lessuggesties in de vorm van kopieerbaar lesmateriaal met bijbehorende docentenhandleiding. Verder onder meer interviews, recensies, informatie over nieuwe lesmethoden en informatie van de Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer (NVLM).
Bekijk
Voor scholen

Vakliteratuur

In het brede aanbod van publicaties van ProDemos zijn er enkele die specifiek over maatschappijleer gaan, zoals het Handboek Vakdidactiek en het nieuwe Handboek Burgerschapsonderwijs − met de meest recente wetgeving en de belangrijkste inzichten uit onderzoek en onderwijspraktijk.
Bekijk
Voor scholen

Klankbordgroepleden gezocht!

ProDemos zoekt enthousiaste docenten die af en toe met onze medewerkers mee willen denken over bijvoorbeeld nieuwe werkvormen, de innovatie van programma’s en de toegankelijkheid van ons lesmateriaal. Deze groepen komen twee keer per jaar bijeen om van gedachten te wisselen over onze onderwijsmaterialen, programma’s en andere educatieve uitdagingen.
Bekijk
Voor scholen

Nascholingsaanbod mbo-docenten

ProDemos biedt docenten en coördinatoren Burgerschap op het mbo nascholing in de vorm van de workshop ‘Democratisch burgerschap: activerende werkvormen’.
Bekijk

Lesmateriaal over burgerschap en maatschappij

Zoek in onze database met lesmateriaal en filter op een specifiek onderwerp, op onderwijsniveau en soort werkvorm.
Bekijk

Digitale tools over burgerschap en maatschappij

Met onze digitale tools kun je in de klas allerlei onderwerpen en bestuurslagen inzichtelijk maken.
Bekijk

Kijk en luister

Verdiep je kennis

De ProDemos Podcast

In De ProDemos Podcast spreken we met gasten uit de politiek, wetenschap, rechtspraak, onderwijs en media over actuele én tijdloze thema’s.
Bekijk
Verdiep je kennis

Archief

Lees, beluister of bekijk onze Politiek Cafés, colleges, lezingen en andere (online) publieksproducties uit de voorgaande jaren.
Bekijk

Projecten

Projecten met overheden & organisaties

Democratie voor iedereen

Bijeenkomsten voor mensen die de politiek en de rechtspraak misschien niet op de voet volgen, maar er wel iets meer over zouden willen weten.
Bekijk
Projecten met overheden & organisaties

Expertisepunt Burgerschap

Om scholen ondersteuning te bieden bij het invulling geven aan burgerschapsonderwijs, is in 2022 Expertisepunt Burgerschap opgericht. Expertisepunt Burgerschap is een samenwerking tussen Stichting School & Veiligheid, het Kennispunt MBO Burgerschap, SLO en ProDemos.
Bekijk

Informatie over politiek

Verdiep je kennis

Zelf invloed uitoefenen

Je kunt als burger in Nederland op verschillende manieren invloed uitoefenen. Hoe doe je dat? Lees verder in dit dossier.
Bekijk

Publicaties

Verdiep je kennis

Publicaties

ProDemos heeft diverse kranten, brochures en boeken met verdiepende informatie rondom burgerschap. Veel zijn gratis te downloaden of zijn te koop in onze webshop.
Bekijk

Andere Thema's