DemocratieLAB ProDemos heeft positief effect op leerlingen voortgezet onderwijs

Het DemocratieLAB van ProDemos heeft positieve effecten op middelbare scholieren, zo blijkt uit onderzoek. Na hun bezoek aan deze interactieve tentoonstelling waren duidelijke verschillen meetbaar in hun gedrag, houding en kennis ten aanzien van democratie, politiek en rechtsstaat. Zo vinden ze politiek leuker en belangrijker dan voor hun deelname aan het DemcoratieLAB.

Democratisch gedrag

Zowel de vmbo-leerlingen als de vwo-leerlingen zijn na deelname aan het DemocratieLAB eerder geneigd om – zodra ze dat mogen – te gaan stemmen, dan vóór deelname aan het DemocratieLAB. Verder is bij de vmbo-leerlingen de intentie gestegen om mee te doen aan een politieke demonstratie, politici te volgen op internet en een politieke discussie te voeren. De vwo-leerlingen zijn verder eerder geneigd mee te doen aan een handtekeningenactie. Ook geven de vwo-leerlingen aan dat ze meer praten over democratie met hun ouders, vrienden en klasgenoten dan vóór het DemocratieLAB, en dat hun interesse in politiek is gestegen.

Houding ten opzichte van democratie, rechtsstaat en politiek

Zowel de vmbo’ers als vwo’ers geven aan dat ze politiek leuker en belangrijker vinden dan vóór hun deelname aan het DemocratieLAB. De vmbo-leerlingen vinden politiek minder stom na deelname aan het DemocratieLAB en voelen zich minder boos als ze aan politiek denken. Zowel de vmbo’ers als vwo’ers vinden het belangrijkst in een democratie dat iedereen voor de wet gelijk is, gevolgd door dat mensen het recht hebben om van elkaar te verschillen. Hoewel er na deelname aan het DemocratieLAB wat kleine verschuivingen zijn, blijven de meeste vmbo’ers en vwo’ers bij hun mening.

Kennis

Bij zowel de vmbo’ers als de vwo’ers is de kennis over het recht op gelijke behandeling gestegen. Bij het vwo is er verder nog een stijging te zien in kennis over de vrijheid van meningsuiting.

Over het algemeen vonden de leerlingen het DemocratieLAB leuk, interessant en leerzaam.

DemocratieLAB

In het DemocratieLAB worden deelnemers uitgedaagd om democratisch burgerschap te onderzoeken. Met een tablet gaan ze de diverse onderdelen in het lab langs. Op de tablet lezen ze de opdrachten en verwerken ze hun antwoorden. De onderdelen van het DemocratieLAB gaan over vraagstukken rondom de taken van de overheid, de trias politica, verschillende vormen van democratie, het verschil tussen democratie en dictatuur, de grondwet, participeren, actievoeren en rechten en plichten. Vragen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: ‘Wat vind ik belangrijk in een democratie?’, ‘Hoever zou ik gaan met politiek actievoeren?’ en ‘Wat zou de taak van de overheid moeten zijn?’. Aan het einde krijgen de deelnemers een certificaat met feedback op hun keuzes en antwoorden.

Het DemocratieLAB is onderdeel van het gratis educatieve dagprogramma dat ProDemos scholen biedt. Jaarlijks doorlopen tienduizenden scholieren van voortgezet onderwijs en studenten van het mbo het DemocratieLAB.

Lees het onderzoeksrapport