Voor het mbo

Mbo-studenten worden niet alleen opgeleid voor een beroep, maar ook tot burgers die hun rol in de maatschappij en politiek kunnen spelen. ProDemos helpt mbo-instellingen met het uitleggen van politiek en rechtsstaat aan studenten. De educatieve programma’s van ProDemos sluiten aan bij de kwalificatie-eisen loopbaan en burgerschap.

Bekijk ook onze algemene voorwaarden

Actueel & nieuw

Bekijk hier de programma’s, activiteiten, tools of materialen die op dit moment actueel en/of nieuw zijn:

Programma’s

MBO-festival Grondrechten

In de periode 11 november 2024 – 22 november 2024 organiseert ProDemos samen met NJR vier festivals rond het thema grondrechten. De opzet van het festival is gelijk aan die van de Verkiezingsfestivals en bestaat uit een inhoudelijke en interactieve workshop met een gastspreker en laagdrempelige, informerende activiteiten in de kantine of de aula.
Bekijk
Nu actueel

Schrijf jouw mbo-klas(sen) in voor een educatief programma in Den Haag voor de eerste helft van schooljaar ’24/’25

Wie zitten er in het nieuwe schooljaar in vak K? En welke partijen vormen in de Tweede Kamer de coalitie en welke de oppositie? Of is de kabinetsformatie nog bezig? Tijdens een educatief programma van ProDemos in Den Haag ontdekken mbo-studenten hoe politieke besluiten worden genomen, wat de spelregels zijn van onze democratische rechtsstaat én hoe zij zelf invloed uit kunnen oefenen. Uiteraard brengt elke groep ook een bezoek aan de Tweede Kamer!
Bekijk

Lesbrief over actuele onderwerpen

Voor docenten die lesgeven aan mbo entree heeft ProDemos de gratis lesbrief ‘Politiek in Praktijk’. Iedere lesbrief bestaat uit één of meerdere werkvormen die gekoppeld zijn aan een actueel onderwerp. Als abonnee ontvang je de lesbrief circa 5 keer per jaar.

Aanmelden kan via aanmeldformulier van Mailchimp.

Werkvormen uit oude edities van ‘Politiek in Praktijk’ vind je terug via onze zoekfunctie lesmateriaal (gefilterd op ‘digitale lesbrieven’).


Ga direct naar: