Links

Meer informatie over de gemeente kunt u onder andere vinden via onderstaande links:
(de links openen in een nieuw venster)

 • Basisgegevens van Nederlandse gemeenten (op Overheid.nl)
  Op basis van de Databank VNG Ledengegevens, een unieke databank met gegevens van bestuurders, organisaties en medewerkers in het lokaal bestuur. De gemeenten, deelgemeenten en gewesten zorgen zelf voor actualisatie.
 • Kerncijfers Gemeenten (op website Stichting DecentraalBestuur.nl)
  Aantallen gemeenten in Nederland vanaf 1851.
 • Gemeenten
  Informatie voor Politieke ambtsdragers op Kennisbank Openbaar Bestuur
 • Zoeken in alle gemeentelijke websites
  Met behulp van ‘Google aangepast zoeken’.

Bestuur

 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. Dat doen we door agendasettend te zijn op voor gemeenten relevante vraagstukken en ontwikkelingen, en door de lokale uitvoering centraal te stellen bij maatschappelijke opgaven.
 • VNG Magazine
  VNG Magazine is hét multimediale platform voor wie werkzaam is bij de lokale overheid. Het biedt nieuws, achtergronden en ontwikkelingen gebracht door een onafhankelijk team van professionele journalisten.
 • Gemeente.nu
  Website met nieuws, opinie en achtergronden voor gemeenteambtenaren en bestuurders.
 • Databank Praktijkvoorbeelden VNG
  De databank praktijkvoorbeelden bevat beleidsnota’s, startnotities, filmpjes, visies en evaluaties van gemeenten, waar u als collega-gemeente gebruik van kunt maken.
 • Waarstaatjegemeente.nl
  Waarstaatjegemeente.nl laat voor alle Nederlandse gemeenten aan de hand van thema’s zien waar ze staan op het gebied van onderwerpen waar gemeenten mee bezig zijn. Denk hierbij onder andere aan jeugdhulp, financiën en duurzaamheid.
 • VNG Realisatie
  Gemeenten maken deel uit van een sterk veranderende samenleving, waarin de steeds verdere digitalisering van de informatievoorziening een van de belangrijkste ontwikkelingen is. Samen met gemeenten werkt VNG Realisatie aan oplossingen om de gemeentelijke uitvoering te verbeteren. Dit alles vanuit de ambitie om lokale overheden optimaal van dienst te zijn, met zichtbare resultaten voor inwoners en ondernemers.
 • Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
  De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is de belangenvereniging van gemeenteraadsleden in Nederland. De vereniging vertegenwoordigt de belangen van raadsleden op drie manieren: door ondersteuning met trainings- en onderwijsaanbod, door als belangenbehartiger en vraagbaak te fungeren van en voor raadsleden, en door zich in te zetten met raadsleden voor een sterke gemeenteraad die er toe doet. Tot de raadsverkiezingen van 2018 voerde de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden de naam ‘Raadslid.Nu’.
 • RaadsledenNieuws
  RaadsledenNieuws is de informatiebron voor raadsleden en raadsgriffiers.
 • Wethoudersvereniging
  De Wethoudersvereniging zet zich, sinds de oprichting in 2004, in voor het wel en wee van de wethouders.
 • Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB)
  Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters is de beroepsvereniging van burgemeesters in Nederland. Vrijwel alle burgemeesters zijn lid. De vereniging richt zich vooral op de ontwikkeling van de burgemeestersfunctie.
 • Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS)
  De Vereniging van Gemeentesecretarissen is de beroepsvereniging voor gemeentesecretarissen. Vrijwel iedere gemeentesecretaris is lid van de vereniging. Ook veel secretarissen van regio’s en deelgemeenten zijn lid. De VGS ondersteunt haar leden op inspirerende wijze bij hun dagelijks werk en behartigt de belangen van gemeentesecretarissen.
 • Vereniging van Griffiers (VvG)
  Op deze website vindt u informatie over het openbaar bestuur, over het functioneren van de griffier en over de Vereniging van Griffiers (VvG).
 • Aftredende raadsleden en wethouders (Stichting Decentraal Bestuur)
  De stichting heeft een lange traditie in het doen van onderzoek naar aantallen voortijdig aftredende raadsleden en wethouders en de achtergronden daarbij. In de loop der jaren hebben leden van de stichting daar op verschillende momenten en op verschillende plekken over gepubliceerd.

Burgers

 • Versterking lokale democratie (op VNG.nl)
  De korte lijnen tussen inwoners, gemeenteraden en colleges maken van gemeenten bij uitstek de proeflokalen voor vernieuwende vormen van democratie. Met als centrale vraag: hoe kunnen gemeenten voor al hun inwoners een krachtige lokale overheid zijn die concreet bijdraagt aan de oplossing van maatschappelijke problemen? Het antwoord luidt: door democratie op maat.
 • Participatiewijzer (van ProDemos)
  Deze website helpt u om te bepalen of burgerparticipatie (afwegingskader burgerparticipatie) in uw geval een goed idee is. Daarnaast kunt u gericht zoeken naar geschikte methoden (De Participatiewijzer) om burgerparticipatie vorm te geven. De informatie op deze website is gericht op ambtenaren die werken bij de gemeente of een andere overheid.
 • Participatiekaart.nl
  De participatiekaart geeft een overzicht van burgerparticipatie projecten in de openbare ruimte.
 • Centrum voor budgetmonitoring en burgerparticipatie
  Budgetmonitoring is een instrument waardoor burgers, communities en andere organisaties zicht krijgen op de besteding van overheid of andere organisaties.
 • Lokale democratie in 2040: de opmars van de participerende burger (artikel op vng.nl)
 • Gids: zo start je in jouw gemeente met een burgerberaad – gratis downloadbaar e-book van Citizenlab, mei 2022