De gemeente

Een gemeente houdt zich bezig met zaken die rechtstreeks en uitsluitend van belang zijn voor de eigen inwoners. Daarbij hoort het leveren van een aantal diensten en het verstrekken van voorzieningen.

Over veel zaken mag de gemeente helemaal zelfstandig beslissen. Maar de gemeente moet ook een aantal landelijke wetten uitvoeren. Dat noemen we medebewind. In de afgelopen twintig jaar heeft het Rijk steeds meer taken en bevoegdheden aan gemeenten overgedragen. Vaak krijgen gemeenten veel ruimte om deze taken naar eigen inzicht uit te voeren, maar soms ook legt het Rijk specifieke richtlijnen voor de uitvoering op.

Het aantal gemeenten is de afgelopen jaren behoorlijk gedaald. In het kader van gemeentelijke herindelingen zijn veel kleine gemeenten samengevoegd. Sinds 24 maart 2022 telt Nederland 344 gemeenten. In 1970 waren dat er nog 913.

In dit dossier kun je lezen wat de gemeente doet, hoe de gemeente is georganiseerd en hoe burgers invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de gemeente.