Het waterschap

Nederland waterland. Rivieren, kanalen, sloten, beken, meren, grachten – Nederland is er vol mee. Bovendien ligt Nederland deels onder zeeniveau. Een goed beheer van al dat water in en om Nederland is daarom van levensbelang. Rijkswaterstaat – een organisatie van de landelijke overheid – is verantwoordelijk voor de grote rivieren, meren, Noordzee en Waddenzee. Maar al het overige waterbeheer ligt in handen van zogenoemde waterschappen. Dat zijn regionale overheden die we een beetje kunnen vergelijken met onze provincies en gemeenten.

In 1850 had Nederland nog 3500 waterschappen. Sindsdien is het aantal sterk afgenomen, tot het huidige aantal 21 (sinds 2018). De grenzen van de waterschappen vallen niet samen met de grenzen van gemeenten of provincies (uitzondering: Zeeland). Dat komt omdat de grenzen van de waterschappen vooral worden bepaald door stroomgebieden van rivieren of door dijkringen (beschermende stelsels van dijken, duinen of hooggelegen gronden). Zes waterschappen in het westen van Nederland worden hoogheemraadschap genoemd.

Meer informatie

Bestel of download de brochure Wie bestuurt het waterschap? (uit 2016)