Contact opnemen met politici

Je kunt op verschillende wijzen in contact komen met politici. Zo kun je een brief schrijven aan een Eerste Kamerlid, een afspraak maken met een raadslid of het inloopspreekuur van een wethouder bezoeken.

Kamerleden spreken

Eerste Kamer

Om in contact te komen met Eerste Kamerleden kun je een brief richten aan: de Voorzitter van de Eerste Kamer, de leden van de Eerste Kamer of een vaste commissie. Na ontvangst zorgt de griffie ervoor dat de leden van de vaste commissie, die het betreffende onderwerp behandelen, een kopie van uw brief krijgen. Op de website van de Eerste Kamer vind je een overzicht met de contactgegevens van de Eerste Kamerleden.

Tweede Kamer

Tweede Kamerleden zijn actief in het hele land. Zo zijn zij regelmatig aanwezig op bijeenkomsten van hun partij in de regio en gaan zij op werkbezoek. Dat zijn goede gelegenheden om een Tweede Kamerlid te ontmoeten. Maar je kunt een Kamerlid ook gewoon bellen, schrijven of mailen. Kamerleden ontvangen regelmatig mensen in de Tweede Kamer. Als je een kamerlid wilt spreken is het verstandig vooraf een afspraak te maken. Contactgegevens van de Kamerleden vind je op de website van de Tweede Kamer.

Contact met de gemeenteraad

Je kunt op verschillende manieren in contact treden met de gemeenteraad:

  • Een brief of e-mail sturen naar de voltallige raad, naar een of meer raadsfracties of naar een individueel raadslid. Op de website van de gemeente staan de adressen.
  • In veel gemeenten worden avonden georganiseerd (meestal een keer per vier of zes weken) waar raadsleden en inwoners ‘met de benen op tafel’ met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Iedere gemeente heeft zijn eigen naam voor zulke avonden.
  • Een afspraak maken met een raadslid, of op het spreekuur van een fractie komen.
  • Een vergadering bijwonen
  • Een burgerinitiatief indienen

Een wethouder of gedeputeerde spreken

Wethouders en gedeputeerden hebben een vast inloopspreekuur. De tijden staan altijd op de gemeente- of provinciewebsite. Het is handig om (ruim) van tevoren jouw komst aan te kondigen, zodat hij of zij zich kan voorbereiden. Burgemeesters hebben meestal geen spreekuur.