Provincies

ProDemos werkt samen met provincies bij het betrekken van jongeren en volwassenen bij de lokale democratie. Zo bieden we educatieve programma’s voor schoolklassen op het Provinciehuis (in Limburg: het Gouvernement), cursussen over hoe je politiek actief kunt worden in de provincie, workshops voor Statenleden en ambtenaren over de voorwaarden waaronder burgerparticipatie goed is toe te passen en tips over diversiteit van het lokale bestuur.

Verkiezingen maart 2023

Op 15 maart 2023 waren de laatste verkiezingen voor de Provinciale Staten. De uitslagen zijn te raadplegen via data.overheid.nl. De volgende verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn in maart 2027.