Nederland

Op een wit vlak zie je een gele kaart van Nederland omlijnd in roze. De provinciehoofdsteden zijn met roze stippen aangegeven op de kaart.

Nederland is een koninkrijk, een monarchie. En Nederland heeft een grondwet, een constitutie. Nederland wordt daarom een constitutionele monarchie genoemd.

Een constitutionele monarchie is de aanduiding voor een land waarin het koningschap berust op een constitutie of grondwet, waardoor de macht van de koning(in) beperkt is. In een constitutie of grondwet zijn alle fundamentele regels over de inrichting van de staat en over de verhouding tussen de staat en zijn burgers vastgelegd. In de moderne West-Europese monarchieën als België, Zweden, Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk heeft de koning of koningin als staatshoofd niet veel macht. Ook in Nederland heeft de koning vooral een ceremoniële en symbolische functie. Anders dan in landen als Spanje en Zweden maakt het staatshoofd in Nederland wel deel uit van de regering, maar heeft het geen enkele politieke verantwoordelijkheid. De ministers zijn verantwoordelijk voor alles wat de koning zegt of doet.

Nederland is ook een democratie. En Nederland heeft een parlementair stelsel. Nederland wordt daarom ook wel een parlementaire democratie genoemd.

Een parlementaire democratie wil zeggen dat een land een parlement heeft met rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordigers. Via het parlement kan de bevolking invloed uitoefenen op het regeringsbeleid van een land, want in een parlementaire democratie moet een regering het vertrouwen hebben van een meerderheid van de leden van het parlement. En die regering kan dus ook door het parlement worden afgezet als dat vertrouwen er niet meer is. Veel landen in West-Europa hebben een parlementair stelsel.

In dit dossier over Nederland gaan we verder in op de kenmerken van ons parlementaire stelsel: de regering en het kabinet, het parlement, de ambtenaren en het kiesstelsel.

Meer informatie

Download onze brochure Wie bestuurt het land?