Nederland

Op een wit vlak zie je een gele kaart van Nederland omlijnd in roze. De provinciehoofdsteden zijn met roze stippen aangegeven op de kaart.

Nederland is een koninkrijk en heeft een grondwet. Een koninkrijk wordt ook wel een monarchie genoemd, en een grondwet ook wel een constitutie. Nederland is daarom een constitutionele monarchie.

Een constitutionele monarchie is de aanduiding voor een land waarin het koningschap berust op een constitutie of grondwet, waardoor de macht van de koning(in) beperkt is. In een constitutie of grondwet zijn alle fundamentele regels over de inrichting van de staat en over de verhouding tussen de staat en zijn burgers vastgelegd. In de moderne West-Europese monarchieën België, Zweden, Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk heeft de koning of koningin als staatshoofd niet veel macht. Ook in Nederland heeft de koning vooral een ceremoniële en symbolische functie. Anders dan in landen als Spanje en Zweden zit de koning in Nederland wel in de regering, maar heeft hij geen enkele politieke verantwoordelijkheid. De ministers zijn verantwoordelijk voor alles wat de koning zegt of doet.

Nederland is ook een democratie, met een parlementair stelsel. Nederland wordt daarom ook wel een parlementaire democratie genoemd.

Een land met een parlementaire democratie heeft een parlement met rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordigers. Via het parlement kan de bevolking invloed uitoefenen op het regeringsbeleid van het land. In een parlementaire democratie moet de regering namelijk het vertrouwen hebben van een meerderheid van de leden van het parlement, en die leden zijn door de bevolking gekozen. De regering kan door het parlement worden afgezet als dat vertrouwen er niet meer is. Veel landen in West-Europa hebben een parlementair stelsel.

In dit dossier over Nederland gaan we verder in op de kenmerken van ons parlementaire stelsel: de regering en het kabinet, het parlement, de ambtenaren en het kiesstelsel.

Meer informatie

Download onze brochure Wie bestuurt het land?