Onderzoek in opdracht

ProDemos voert ook onderzoek uit in opdracht van derden. Opdrachtgevers kunnen gemeenten zijn, maar ook provincies, het Europees Parlement of andere instanties. Het gaat om politiek-maatschappelijke onderwerpen zoals jongeren & politiek, burgerschap en burgerschapsonderwijs, de houding van mensen ten aanzien van de politiek en de rol van gemeenten, provincies en andere organisaties in het betrekken van burgers in de politiek. Hieronder geven we twee voorbeelden van onderzoeken die ProDemos in opdracht van derden heeft uitgevoerd.

Kennispunt Lokale Politieke Partijen

ProDemos heeft in 2019 onderzoek gedaan naar de bekendheid en meerwaarde van het Kennispunt Lokale Politieke Partijen. Dit Kennispunt biedt ondersteuning aan lokale politieke partijen die geen gebruik kunnen maken van ondersteuning van een landelijke partij.

De ambitie van het Kennispunt was om zich door te ontwikkelen, hiaten in het aanbod aan te vullen en een communicatiecampagne te starten om lokale partijen bekend te maken met het aanbod.

ProDemos heeft daarom een peiling gehouden onder potentiële gebruikers met vragen over de bekendheid en meerwaarde van het Kennispunt en de behoefte en wensen van lokale partijen. De uitkomsten van het rapport zijn gepresenteerd bij een bijeenkomst van vertegenwoordigers van lokale politieke partijen.

Lees hier het volledige onderzoek

Vereniging van Griffiers

In 2020 heeft ProDemos onderzoek gedaan voor de Vereniging van Griffiers. De VvG constateerden een veranderende rol van de griffie. Daarin zagen ze vooral een maatschappelijke functie van de griffiers en hun rol bij inwoners- en burgerparticipatie. De VvG wilden daarom laten onderzoeken wat de opvattingen zijn van griffiers over inwonersparticipatie en burgerparticipatie, welke rol ze daar zelf bij konden spelen en ook wat griffiers nodig hebben om deze rol goed uit te kunnen voeren.

Het rapport dat ProDemos schreef is gepresenteerd bij het landelijke Jaarcongres van de Griffiers en bracht daar een interessante discussie teweeg. Daarom is hierna besloten om aan de hand van het rapport diverse seminars te organiseren door heel het land om te praten over de nieuwe rol van griffiers, welke maatschappelijke functie ze kunnen uitoefenen, welke obstakels ze tegenkwamen en hoe deze opgelost konden worden. 

Lees hier het volledige onderzoek

Nationaal Comite 4/5 mei

Op dit moment doet ProDemos voor het nationaal Comite 4/5 mei onderzoek naar de democratische gezindheid van jongeren in Nederland. De resultaten van dit onderzoek verschijnen in maart/april 2023.

Neem contact op

Bent u na het lezen van deze voorbeelden geïnteresseerd in de onderzoeksdiensten van ProDemos? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Wanders.