Europese partijen en fracties

Tijdens de Europees Parlementsverkiezing stem je op een nationale politieke partij. De meeste van deze nationale partijen maken deel uit van een Europese politieke partij. Een Europese politieke partij moet niet verward worden met de fracties in het Europees Parlement. Hieronder leggen we de verschillen uit.

Europese partijen

Een Europese politieke partij is een samenwerkingsverband van gelijkgestemde nationale politieke partijen uit andere EU-landen. Maar er horen vaak ook nationale partijen bij uit Europese landen die niet bij de EU horen, zoals Noorwegen of Montenegro. Zo’n Europese politieke partij is handig, omdat gelijkgezinde partijen zo hun standpunten en werkwijzen beter kunnen afstemmen.

De Europese partijen zijn vaak ‘breder’ dan die in de individuele landen. In Nederland is er bijvoorbeeld een duidelijk verschil tussen VVD en D66, maar op Europees niveau vallen beide partijen onder één partij, namelijk ALDE.

Het is niet verplicht om als nationale partij te zijn aangesloten bij een Europese politieke partij.

Alle Europese politieke partijen staan geregistreerd bij de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen. Hieronder zie je een lijst van alle officiële Europese politieke partijen:

Europese Volkspartij

https://www.epp.eu

De Europese Volkspartij (EEP) is een centrumrechtse, pro-Europese politieke partij. Deze partij richt zich op rechtvaardigheid, algemeen welzijn, solidariteit en verantwoordelijkheid.

Voor Nederland horen hierbij:

CDA
ChristenUnie

Partij van Europese Socialisten

https://pes.eu
In de Partij van Europese Socialisten (PES) zijn socialistische, sociaaldemocratische, arbeiders- en democratische partijen verenigd. Zij voeren campagne voor een vooruitstrevend, eerlijk, vrij en duurzaam Europa. De PES staat voor sociale rechtvaardigheid, gelijkheid en maatschappelijk welzijn.

Voor Nederland hoort hier bij:

PvdA (GroenLinks-PvdA)

Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa

https://www.aldeparty.eu
De Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE) staat voor Europese en liberale waarden en Europese integratie. ALDE streeft naar een vrij, duurzaam en concurrerend Europa.

Voor Nederland horen hierbij:

VVD
D66

Europese Democratische Partij

https://democrats.eu
De Europese Democratische Partij (EDP/PDE) is een gematigde politieke partij die streeft naar een Europese democratie gebaseerd op gedeelde waarden van vrede, vrijheid, solidariteit en onderwijs.

Voor Nederland hoort hierbij:

50PLUS

Identiteit en Democratie Partij

https://nl.idgroup.eu
De Partij voor Identiteit en Democratie (ID) is een uiterst rechtse Europese partij. Het concept van nationale soevereiniteit is belangrijk voor hen. Ze voeren campagne voor immigratiecontrole, bescherming van de vrijheid van meningsuiting en verdediging van de cultuur.
Voor Nederland hoort hierbij:

PVV

Alliantie van Europese Conservatieven en Hervormers

https://ecrparty.eu
De Alliantie van Europese Conservatieven en Hervormers (ECR) is een centrumrechtse Europese partij. Ze delen waarden als individuele vrijheid, nationale soevereiniteit, parlementaire democratie, privé-eigendom, beperkte overheid, vrijhandel, gezinswaarden en de decentralisatie van macht.

Voor Nederland horen hierbij:

JA21
Meer directe democratie (MDD)
  • website
  • MDD heeft geen verkiezingsprogramma

Europese Christelijke Politieke Beweging

https://ecpm.info
De European Christian Political Movement (ECPM) is een Europese politieke partij die christelijke waarden promoot. Ze staan voor menselijke waardigheid, gezonde gezinnen, een economie die mensen en de planeet ten goede komt, vrijheid, veiligheid en stabiliteit, het uitbannen van moderne slavernij, het hervormen van de EU en het behoud van de christelijke cultuur en erfgoed.
Voor Nederland hoort hierbij:

SGP

Europese Groene Partij

https://europeangreens.eu
De Europese Groene Partij (EGP) staat voor een politieke, sociale en economische transformatie gebaseerd op de waarden van verantwoordelijkheid voor het milieu, sociale rechtvaardigheid, inclusie, diversiteit en vrede.
Voor Nederland hoort hierbij:

Europese Vrije Alliantie

https://e-f-a.org
De Europese Vrije Alliantie (EFA) is een pro-Europese partij. De EFA bevordert het recht op democratische zelfbeschikking en streeft naar Europese eenheid in diversiteit, gebaseerd op het beginsel van subsidiariteit en sociale rechtvaardigheid.

Hier horen geen Nederlandse partijen bij.

https://www.european-left.org
De partij van Europees Links (EL) verenigt partijen van alternatief en progressief links op het Europese continent. Ze voeren campagne voor een consistente transformatie van de huidige verhoudingen naar een vreedzame en sociaal rechtvaardige samenleving. Ze zijn tegen het kapitalistische systeem.
Voor Nederland hoort hierbij:

SP

Europese fracties

De hierboven genoemde Europese politieke partijen vormen na de Europees Parlementsverkiezing ‘fracties’ in het Europees Parlement. Sommige vormen in hun eentje een fractie, andere zitten samen met min of meer gelijkgestemde Europese politieke partijen in een fractie. En in die Europese fracties kunnen ook nationale partijen zitten die (nog) niet bij een Europese partij horen, en andere allianties en samenwerkingsverbanden.

Zo zijn VVD en D66 lid van de Europese partij ALDE en ALDE vormt samen met de Europese partij EDP, waar 50PLUS lid van is, de fractie Renew Europe.

Hieronder zie je welke Europese fracties er zijn en welke Europese partijen bij die fracties horen:

  • Fractie van de Europese Volkspartij: EEP
  • Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement: PES
  • Fractie Renew Europe Group: ALDE & EDP/PDE
  • Fractie Identiteit en Democratie: ID
  • Fractie Europese Conservatieven en Hervormers: ECR & ECPM
  • Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie: EGP & EFA
  • Linkse Fractie in het Europees Parlement: EL

Naast deze zeven fracties zijn er ook nog een aantal nationale politieke partijen in het Europees Parlement die niet aangesloten zijn bij een fractie. Deze groep heet ‘niet-ingeschrevenen’.  Niet-ingeschrevenen hebben verschillende politieke achtergronden en werken niet per se samen. Vanuit Nederland behoort bijvoorbeeld Forum voor Democratie tot deze groep.

Andere allianties, samenwerkingsverbanden en niet aangesloten partijen

Er bestaan ook nog allerlei allianties en andere samenwerkingsverbanden op Europees niveau waar nationale partijen zich bij aan kunnen sluiten, maar dit zijn geen officiële Europese politieke partijen. Denk aan: de Europese Piratenpartij (PPEU), Volt Europa, Noordse Groen-Linkse Alliantie (NGV), Nu het Volk!, Animal Politics EU, Initiatief van Communistische- en Arbeiderspartijen, Alliantie voor Vrede en Vrijheid. Een aantal van deze allianties en samenwerkingsverbanden behoren ook tot een fractie in het Europees Parlement. De volgende Nederlandse partijen horen bij zo’n groep: Partij voor de Dieren (Animal Politics EU), Volt (Volt Europa) en Piratenpartij- De Groenen (PPEU).

De volgende Nederlandse partijen zijn (nog) niet bij een Europese partij of fractie aangesloten: BVNL, NSC, NL Plan Europa, BBB en VandeRegio.