10 november 2015: over innovatie als middel om idealen te bereiken

Op een onstuimige dinsdagavond in november verzamelde zich een goed gezelschap voor het Politiek Café. Het waren dan ook niet de minsten die vandaag ProDemos in Den Haag aandeden: Hans Wijers (de meest invloedrijke man van Nederland volgens de top 200 van de Volkskrant) en Hans de Boer (voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW en nummer 16 in de top 200). Onderwerp van gesprek: hoe zorgen we ervoor dat Nederland innovatief blijft?

Nederland in 2030

Als aftrap gaven Wijers en De Boer hun visie op de toekomst: hoe ziet Nederland eruit in 2030?

Wijers ziet voor Nederland een toekomst als een “kosmopolitische hub” in de Europese Unie waarin mensen samenleven in een sterke civil society. Waar de mensen gelukkig zijn en waar 30% van de energie duurzaam wordt opgewekt. Om dit te bereiken is een dynamische economie nodig, met een flexibele arbeidsmarkt (flexicurity), meer geld voor risicodragende investeringen (bijvoorbeeld afkomstig uit de pensioengelden), minder regelgeving en een sterke metropoolregio (Amsterdam of randstad) waar bedrijven, universiteiten en overheid gezamenlijk investeren in kennis.

De Boer ontpopte zich als een idealist en speelde met de verwachtingen van het publiek: “U zult zien dat al mijn idealen niet economisch zijn!” Voor Nederland wenste hij democratie, gelijke kansen voor iedereen, vrede en een goed samengaan van natuur en een dichtbevolkte samenleving. Om dit te bereiken zijn volgens De Boer een sterke economie en goed onderwijs en opvoeding essentieel.

Je moet het zelf doen!

Na deze vergezichten, of zoals De Boer het omschreef “onze softe en idealistische kant”, was het tijd om in te zoomen op wat concretere onderwerpen. Zo ging het onder andere over de hervormingen die nodig zijn op de arbeidsmarkt, zoals in de mogelijkheden voor scholing van werknemers. Wijers signaleert: “Het blijkt moeilijk om systemen te organiseren die mogelijk maken dat mensen makkelijk van de ene naar de andere baan gaan. Er is nog te veel sectoraal georganiseerd, zo wordt het geld van O&O-fondsen nu niet goed gebruikt. Het dekseltje past niet meer op het potje.” De Boer sluit zich hierbij aan en wijst hierbij ook op de eigen verantwoordelijkheid van werknemers: “Je moet het zelf doen.” Wijers voegt hieraan toe dat mensen dan ook die mogelijkheid moeten krijgen, bijvoorbeeld door scholingsbudgetten individueel te maken.

Internationale context

Ook de internationale context waar Nederland mee te maken kwam deze avond aan de orde. Sommige problemen kun je niet nationaal oplossen, daar heb je samenwerking binnen Europa voor nodig. Een actueel thema waar dit speelt is natuurlijk de vluchtelingenproblematiek. Hans de Boer wees ook op het oplossen van de problemen van failed nations. Maar hetzelfde geldt voor investeren in research. Dat gaat de Nederlandse schaal te boven. Wijers hield een krachtig pleidooi voor fundamentele research, waar Europa veel meer middelen voor ter beschikking zou moeten stellen. Alleen dan kunnen we innoveren en oplossingen creëren voor de problemen waar we tegenaanlopen. Hans de Boer sloot de avond af met een optimistische boodschap, in het bijzonder gericht aan een paar studenten in het publiek: “de nieuwe generatie gaat de oplossingen bedenken”.

Kuzu: Diversiteit is een kracht

In de rubriek ‘de Haagse Zeepkist’ las ditmaal Tweede Kamerlid Tunahan Kuzu (groep Kuzu/Öztürk) een column voor. Hierin ging hij in op de reden waarom hij in de politiek zit, namelijk om de waarde van diversiteit voor Nederland zichtbaar te maken. Wat is die waarde van diversiteit voor Nederland? Volgens Kuzu kunnen we door diversiteit te benutten innovatief blijven. Botsende inzichten voeden creativiteit. Verschillende perspectieven voorkomen tunnelvisie. Dit levert grote voordelen op, voor bedrijven, politiek, en de samenleving als geheel. Dit potentieel moeten we gaan benutten. “We moeten diversiteit zien als een kracht in plaats van een probleem”.

Volgende Politiek Café

Het volgende Politiek Café is op dinsdag 8 december. Te gast is dan Martin van Rijn (staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn & Sport) om te praten over de belangen van patiënten en werkenden in de zorg. Houd voor meer informatie over sprekers en inhoud onze website in de gaten.