De invloed van burgers

Elke provincie heeft een afdeling die zich speciaal bezighoudt met voorlichting over het provinciaal beleid. Veel provincies plaatsen bijvoorbeeld maandelijks een pagina in huis-aan-huisbladen om burgers te informeren. Wie vragen heeft, kan altijd bij de afdeling voorlichting terecht.

Openbare vergaderingen

De vergaderingen van Provinciale Staten en de commissies zijn openbaar. Ze worden gehouden in het Provinciehuis in de hoofdstad van de provincie. 

Inspraak – je mening geven

De provincie maakt veel plannen. Inwoners krijgen soms de kans om mee te denken. Daar zijn veel verschillende mogelijkheden voor. Soms is de ruimte voor meedenken minimaal; dan kunnen burgers hun mening geven over een plan dat al bijna af is. Soms is er juist veel ruimte voor inbreng, bijvoorbeeld als een groep burgers zelf een plan mag opstellen.

Hoeveel ruimte burgers krijgen om mee te denken over het beleid, hangt af van Provinciale Staten en van Gedeputeerde Staten. De provincie bepaalt namelijk zelf wat zij met de inbreng van burgers doet. 

Referendum – voor of tegen stemmen

Verder hebben provincies de mogelijkheid om een referendum te organiseren. Volgens de Grondwet kan een dergelijk referendum niet bindend zijn, maar partijen kunnen zich er natuurlijk wel aan houden. In de praktijk geven veel partijen voorafgaand aan een referendum aan of ze zich aan de uitkomst zullen houden.

Burgerinitiatief – een onderwerp op de agenda plaatsen

Met voldoende handtekeningen kunnen burgers een onderwerp op de agenda van Provinciale Staten plaatsen. Provinciale Staten moet zich dan over het onderwerp uitspreken.

Burgerberaad

In een Burgerberaad verdiept een groep inwoners zich – op verzoek van de overheid – in een actueel onderwerp waarover een beslissing genomen moet worden. De deelnemers worden loting uitgekozen en vormen samen een dwarsdoorsnede van de bevolking. De uitkomst van een burgerberaad is een concreet voorstel of advies aan de gemeenteraad, Provinciale Staten of de Tweede Kamer.

Het idee hierachter is dat de deelnemers dankzij hun diverse achtergrond en onafhankelijkheid met ideeën komen die de politiek zelf niet kan bedenken.

Een burgerberaad wordt vaak ook burgerforum, burgerpanel of burgertop genoemd. (Volgens stichting G1000 betekenen deze termen echter niet precies hetzelfde.)

Meer over invloed uitoefenen

Bekijk ook onze informatie over Zelf invloed uitoefenen.