Vergadering bijwonen

Je kunt een vergadering bijwonen van de Eerste of Tweede Kamer, de gemeenteraad en de Provinciale Staten.

Kamervergadering bijwonen

Eerste Kamer

Iedere dinsdag wordt er in de Eerste Kamer vergaderd. Daarbij kun je aanwezig zijn. De Eerste Kamer heeft een beperkte publieke tribune. Daarop kunnen maximaal 7 personen de vergadering volgen. Voor meer informatie kun je terecht op de website van de Eerste Kamer.

Tweede Kamer

Iedereen die geïnteresseerd is, kan de openbare vergaderingen van de Tweede Kamer bijwonen. Op dinsdag, woensdag en donderdag vergadert de Kamer plenair. Op deze dagen en ook op maandag zijn er vergaderingen van commissies. Voor meer informatie kun je terecht op de website van de Tweede Kamer.

Gemeenteraadsvergadering bijwonen

De vergaderingen van de voltallige gemeenteraad zijn openbaar. Ook de vergaderingen van de raadscommissies zijn bijna altijd openbaar. Inwoners van de gemeente hebben het recht om – kort – in te spreken bij het agendapunt waarvoor ze zijn gekomen. Dat moet van tevoren worden aangemeld bij de raadsgriffier. In veel gemeenten kan de vergadering ook gevolgd worden via de lokale omroep of op internet. De vergaderstukken zijn openbaar en kunnen van de gemeentewebsite gedownload worden.

Statenvergadering bijwonen

Een vergadering bijwonen van Provinciale Staten is vergelijkbaar met de procedure rondom een gemeenteraadsvergadering. Ook daar kan ingesproken worden. Bij een vergadering van de Tweede Kamer is dat niet mogelijk. Wie het toch probeert, wordt uit de vergaderzaal gezet.