Collegereeks ‘Democratie en burgerschap: van wetenschap tot in de klas’ (2018 en 2019)

Zie ook de online Collegereeks ‘Onderwijs, burgerschap & democratie in Nederland van februari 2021.


Eind 2018 organiseerde ProDemos samen met de Universiteit van Amsterdam in Den Haag een geslaagde en drukbezochte collegereeks ‘Onderwijs, democratie & burgerschap’.

In deze collegereeks werden inzichten uit de wetenschap, beleidswereld, praktijk en politiek gecombineerd. Gerenommeerde wetenschappers uit verschillende disciplines, zoals politicologie, sociologie en onderwijskunde, gingen samen met mensen uit de praktijk, politiek en publiek in gesprek.

Herhaling: 2019
Om ook onderwijsprofessionals in het oosten van het land de gelegenheid te bieden hieraan deel te nemen, herhaalden we deze collegereeks in Zwolle, in september/oktober 2019.

Onderwerp en aanleiding van de collegereeks
Er zijn de afgelopen decennia grote zorgen geuit in politiek en wetenschap over de geringe mate waarin Nederlandse jongeren de kernwaarden van de democratische rechtsstaat ondersteunen. Verschillende initiatieven moeten deze steun onder jongeren vergroten. Maar hoe staat het er eigenlijk voor met de steun voor democratische kernwaarden onder jongeren? Staan deze waarden echt onder druk? En wat is de rol van het Nederlandse onderwijssysteem hierin? Hoe staan burgerschapsonderwijs en maatschappijleer ervoor na de invoering in 2006 en wat zijn de plannen voor de toekomst? En hoe ga je als leraar om met controversiële onderwerpen en verschillen in de klas?

Inhoud colleges

College 1: Tom van der Meer (12 november 2018)

In het eerste college ging professor Tom van der Meer kritisch in op de vraag of de democratische waarden onder druk staan. Welk bewijs is daarvoor en wat zijn eigenlijk de kernwaarden die noodzakelijk zijn voor een democratie? 

College 2: Herman van der Werfhorst (19 november 2018)

Tijdens het tweede college keken we naar de rol van het Nederlandse onderwijsstelsel. De samenleving verwacht dat het onderwijs allerlei verantwoordelijkheden op zich neemt, maar is dit mogelijk? En hoe staat het gesteld met het huidige onderwijsstelsel? Hoe doen wij het ten opzichte van andere landen? Het college vond plaats op maandag 19 november 2018 en werd gegeven door professor in de sociologie Herman van de Werfhorst

College 3: Ellen Claes (26 november 2018)

Het derde college ging in op de praktijk. Professor Ellen Claes keek tijdens deze avond naar het school- en klasklimaat. Zij ging hierbij vooral in op het belang van een open discussieklimaat voor het burgerschapsonderwijs. Hierna vertelde Diversion vanuit hun eigen ervaringen in de praktijk over hoe je controversiële onderwerpen bespreekbaar maakt in de klas.

College 4: Geert ten Dam (10 december 2018)

Het slotcollege vond plaats op maandag 10 december 2018. Tijdens deze avond keken we samen met hoogleraar Onderwijskunde Geert ten Dam naar hoe het huidige burgerschapsonderwijs eruit ziet. Wat weten we eigenlijk van de burgerschapscompetenties van jongeren? En hoe kan het onderwijs daaraan bijdragen?

De colleges werden gemodereerd door Jerome Scheltens.

Colleges terugluisteren

De colleges zijn terug te luisteren als podcast op TXTRadio.

Bekijk de hoofdpagina van deze collegereeks