Handreiking voor toegankelijk verkiezingsmateriaal

Voor 1 op de 4 mensen in Nederland zijn de verkiezingen niet toegankelijk genoeg. Dat kan beter! De handreiking ‘Politiek voor Iedereen!’ helpt met concrete tips om (online en fysieke) verkiezingsuitingen en -evenementen toegankelijker te maken. Denk bijvoorbeeld aan tips voor een toegankelijke website, teksten in eenvoudige taal en goed bereikbare event-locaties.

Aan de slag met de handreiking

De handreiking is ontwikkeld voor medewerkers van provincies, waterschappen, politieke partijen en andere organisaties die aandacht besteden aan de verkiezingen en/of werken toegankelijke uitingen en evenementen. 

Download de handreiking ‘Politiek voor Iedereen!’ hieronder:

Deze versie van de handreiking ‘Politiek voor iedereen!’ is voor het laatst gewijzigd op 8 november 2022.

Totstandkoming handreiking

De handreiking ‘Politiek voor Iedereen!’ is gemaakt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. De handreiking is gemaakt door ProDemos in samenwerking met Ieder(in)Stichting Lezen & Schrijven en Kennis over Zien.

De handreiking was in 2021 één van de 11 acties van het Actieplan Toegankelijk Stemmen. Dit actieplan in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 had als doel het verbeteren van de toegankelijkheid van de verkiezingen zodat mensen met een beperking of laaggeletterdheid, net als ieder ander, hun democratisch recht kunnen uitoefenen. De handreiking heeft in november 2022 een update gekregen met het oog op de Provinciale Statenverkiezingen en waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023.