Stemmen of zelf de politiek in?

De meest gangbare manier om invloed uit te oefenen op de politiek is door te gaan stemmen bij de verkiezingen. Zo kies je jouw vertegenwoordigers, die vervolgens jouw stem kunnen laten horen in het politieke debat. Dat je kunt stemmen is te danken aan het kiesrecht. Er is daarbij een onderscheid tussen actief kiesrecht en passief kiesrecht. Draag je liever de verantwoordelijkheid niet over aan anderen, dan is er altijd nog de mogelijkheid om zelf de politiek in te gaan.

Actief kiesrecht

Het recht om te stemmen tijdens verkiezingen voor Tweede Kamer, Provinciale Staten, (deel)gemeenteraden en het Europees Parlement. Een recht dat alle Nederlanders van achttien jaar en ouder hebben. Bij verkiezingen voor gemeenteraden, deelraden en het Europees Parlement mag bovendien een deel van de in Nederland wonende buitenlanders stemmen.

Passief kiesrecht

Het recht om gekozen te worden tot Kamerlid, gemeenteraadslid etc. In het algemeen kun je stellen dat het passief kiesrecht geldt voor die mensen die ook actief kiesrecht hebben.

Zelf de politiek in

Wie zelf de politiek in wil, kan het beste eerst lid worden van een politieke partij. Het is erg lastig voor partijloze burgers om gekozen te worden tot bijvoorbeeld gemeenteraadslid. Een andere mogelijkheid om actief te worden, is een eigen (landelijke of lokale) politieke partij oprichten. Op de site van de Rijksoverheid wordt uitgelegd hoe je dat moet doen.