Links

Meer informatie over de provincie kun je onder andere vinden via onderstaande links:
(de links openen in een nieuw venster)

Bestuur

 • Interprovinciaal overleg (IPO)
  Het Interprovinciaal overleg is de vereniging van de 12 provincies. Het IPO behartigt de balangen van de provincies in Den Haag en Brussel.
 • Waar staat je provincie
  Deze website is bedoeld voor de leden van Provinciale Staten in onze twaalf provincies. Ook voor andere geïnteresseerden in feiten, trends en ontwikkelingen van het openbaar bestuur bevat deze website interessant vergelijkingsmateriaal. De site is gepubliceerd om bij te dragen aan de openheid en transparantie van de provinciale overheden. De aangeboden informatie biedt de mogelijkheid om provincies onderling te vergelijken en en om te zien hoe dingen in de loop van de tijd veranderd zijn.
 • Huis van de Nederlandse Provincies (HNP)
  De twaalf Nederlandse provincies en het Interprovinciaal Overleg (IPO) stichtten in 2000 het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) in Brussel. De Europese Unie verstrekt veel subsidie niet op landelijk, maar op regionaal niveau. De provincies werken samen om hier optimaal gebruik van te kunnen maken.

Lokaal bestuur algemeen

 • DecentraalBestuur.nl
  De Stichting DecentraalBestuur.nl stelt zich tot doel inhoudelijk relevante informatie over het decentraal bestuur (provincies, gemeenten en waterschappen) te verzamelen, te ontsluiten en te presenteren.
 • The Hague Academy for Local Governance
  The Hague Academy for Local Governance organises practice-oriented training courses and knowledge exchange activities for people involved in local governance.
 • Council of European Municipalities (CERM)
  CEMR works to promote a united Europe that is based on local and regional self government and democracy.
 • Europa Decentraal
  Het doel van Europa decentraal is de kennis en expertise over Europees recht en de juiste toepassing ervan bij de decentrale overheden te vergroten. Daarnaast wil Europa decentraal uitgroeien tot eerste aanspreekpunt voor decentrale overheden bij vragen over Europese kwesties.
 • European Local Democracy Week
  “European Local Democracy Week” (ELDW) is an annual European event where local authorities from all the 47 member states of the Council of Europe organise public events to meet and engage with their citizens on issues of current interest. The aim is to promote and foster democratic participation at a local level.
 • Congress of Local and Regional Authorities
 • “(…) is an institution of the Council of Europe, responsible for strengthening local and regional democracy in its 46 member states and assessing the application of the European Charter of Local Self-Government. As the voice of Europe’s municipalities and regions, it works to foster consultation and political dialogue between national governments and local and regional authorities, through cooperation with the Council of Europe’s Committee of Ministers.”

Participatie