Onderzoek

Meisje met microscoop in het DemocratieLAB

Evidence-informed werken is binnen ProDemos een belangrijk uitgangspunt. Mede daarom voert ProDemos jaarlijks onderzoek uit naar de impact en effectiviteit van verschillende activiteiten. De informatie die daaruit voortkomt, gebruiken we om die activiteiten verder te verbeteren. Beleidskeuzes binnen ProDemos worden ondersteund met (eigen) wetenschappelijk onderzoek. Door middel van literatuurstudies en empirisch onderzoek worden er visies opgesteld ten aanzien van digitalisering en het burgerschapsonderwijs.

Ook voert ProDemos onderzoek uit in opdracht van externe partijen, naar een verscheidenheid aan politieke en maatschappelijke onderwerpen. Denk daarbij aan de democratische gezindheid van jongeren, aan burgerschap en burgerschapsonderwijs, en aan de rol van gemeenten, provincies en andere organisaties in het betrekken van burgers in de politiek. Opdrachtgevers kunnen gemeenten zijn, maar ook provincies, maatschappelijke organisaties of andere onderzoeksinstanties.

Contact

Ben je geïnteresseerd in de onderzoeksdiensten van ProDemos? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Frank Wanders (f.wanders@prodemos.nl).


Bekijk voorbeelden van onderzoeken die door ProDemos zijn uitgevoerd op het gebied van: