Onderzoek naar First Time Voters

Daphne Cornelisse heeft in opdracht van ProDemos onderzoek verricht naar First Time Voters. Het onderzoek richt zich op de motivatie van de groep 18- tot 25-jarigen om te gaan stemmen: wat moeten we doen om hen ertoe te bewegen om op 21 maart 2018 naar de stembus te gaan?

Uit het onderzoek komt naar voren dat het begint met het vergroten van hun kennis. Jongeren vinden politiek te ingewikkeld en weten niet waar ze antwoorden moeten zoeken. Vragen als ‘Wat doet de gemeente?’ en ‘Wat gebeurt er met mijn stem?’ zijn in hun ervaring niet eenvoudig te beantwoorden. Ook de vraag waarom stemmen nou zo belangrijk is, moet voor hen beantwoord worden.

Vervolgens is onderzocht wat geschikte manieren zijn om deze informatie over te brengen en te verspreiden onder de doelgroep. Video lijkt hiervoor een geschikt medium. Video is makkelijk te onthouden (we verwerken beeld beter dan tekst). Daarnaast werkt video goed bij de doelgroep, omdat 18- tot 25-jarigen zijn opgegroeid met beeld op televisie en computer. Ook werkt video goed op sociale media: het wordt veertig keer meer gedeeld en genereert 94% meer views dan tekst. Voor de verspreiding van de video’s zijn sociale media (met name Facebook en YouTube) dan ook een logische weg.

Filmpjes

Op basis van dit onderzoek heeft Daphne 6 animatiefilmpjes gemaakt. Deze zijn te vinden op ons YouTubekanaal. De filmpjes gaan over:

De filmpjes zijn vrij te gebruiken.