Effectiviteit van ons aanbod

Een groep meiden buigt zich over een tafel met daarop een opdracht tijdens een MBO-gastles van ProDemos. Er wordt hard gelachen.

Als kennis- en voorlichtingsinstituut wil ProDemos evidence-informed werken: hebben onze programma’s, gastlessen en werkvormen wel het gewenste effect? Steken de deelnemers er iets van op, en zo ja wat precies? Hoe goed beklijft de kennis?

Om te weten of de programma’s van ProDemos werkelijk bijdragen aan de doelstellingen die we ermee hebben, laten we onderzoek doen naar de effectiviteit van onze programma’s.

Bekijk op deze pagina de onderzoeksrapporten.

Educatieve activiteiten

Burgerparticipatie: cursus Politiek Actief

De politiek ziet graag dat inwoners van Nederland meedenken over het beleid, zowel op lokaal als nationaal niveau. ProDemos onderzoekt het functioneren en de aard van burgerparticipatie vanuit verschillende invalshoeken:

Kohnstamm Instituut: ProDemos richt zich met succes op burgerschap

De subsidie die ProDemos ontvangt, wordt goed besteed en is doeltreffend. Dat blijkt uit onderzoek van het Kohnstamm Instituut uit 2016, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De positieve evaluatie leidt tot continuering van de subsidie.

Lees meer