Cursus Politiek Actief heeft positief effect

Uit onderzoek blijkt dat de Cursus Politiek Actief positieve effecten heeft: de kennis van deelnemers neemt aantoonbaar toe, de intentie om te participeren groeit licht, en deelnemers hebben na de cursus meer vertrouwen in de politiek.

ProDemos heeft onderzocht wat de effecten zijn van de cursus Politiek Actief. In deze cursus leren deelnemers over hoe het allemaal werkt in de gemeente en ze worden enthousiast gemaakt om zelf aan de politiek mee te doen. De resultaten van het onderzoek zijn positief. De cursus is hiermee een mooi middel voor gemeenten om inwoners te betrekken bij de lokale democratie.

Opzet van het onderzoek

Aan het onderzoek deden 59 cursisten mee. Zij vulden aan het begin en aan het eind van de cursus een vragenlijst in waarin hun politieke kennis, intentie om te participeren in de politiek, politieke interesse, politieke zelfvertrouwen en hun politieke cynisme werden gemeten. Daarnaast werd ook bekeken of deelnemers vonden dat ze goed konden debatteren en lobbyen.

De onderzoeksresultaten stemmen positief. We zetten de uitkomsten hier op een rij:

  • Toegenomen kennis:
    Deelnemers weten na de cursus aanzienlijk meer over de lokale politiek, en hebben zelf ook het gevoel dat ze hier meer over weten. Ze begrijpen beter hoe de gemeentepolitiek werkt, en weten ook beter hoe ze zelf in de politiek kunnen participeren. Na de cursus hebben deelnemers ook een beetje meer vertrouwen in hun eigen capaciteit om mee te kunnen doen in de lokale politiek.
  • Intentie om te participeren:
    De cursus heeft een klein, positief effect op de intentie van deelnemers om te participeren in de lokale politiek. Na de cursus zijn ze vaker bereid om te werken bij een steunfractie van een politieke partij in de gemeenteraad en/of om op een andere manier actief te worden in een politieke partij. Ook zijn participanten na de cursus vaker bereid om een petitie te tekenen, een petitie te starten, een demonstratie te organiseren en/of om lid te worden van een actiegroep.
  • Vertrouwen:
    De cursus had géén significant effect op de politieke interesse van de deelnemers. Dit was ook niet verwacht, omdat deelnemers vóór de cursus al zeer geïnteresseerd waren in de lokale politiek. Deelnemers hebben daarentegen wel meer vertrouwen in de lokale politiek. Ook zijn ze minder cynisch over de lokale politiek dan voor het begin van de cursus. Tot slot vinden veel cursisten dat ze een stuk beter kunnen debatteren en lobbyen dan toen ze met de cursus begonnen.

Lees het hele onderzoek

Achtergrondinformatie over de cursus Politiek Actief

Met de cursus Politiek Actief wil ProDemos het lokale politieke bewustzijn van burgers vergroten en burgers stimuleren om op allerlei manieren politiek actief te worden in de gemeente. De cursus bevat theoretische onderdelen – over de werking van de lokale democratie en over manieren waarop inwoners in de lokale politiek kunnen participeren – en ook praktische onderdelen, over debatteren en lobbyen. Daarnaast maken de deelnemers kennis met lokale politici.