Bekijk hier onze activiteiten en materialen over politiek & bestuur in de gemeente, de provincie en het waterschap.

Scroll direct door naar…

Educatieve programma’s en (les)materialen

Voor het onderwijs

Democracity

Tijdens Democracity bouwen leerlingen uit groep 7/8 samen aan een fictieve stad: gaan ze voor bedrijven of juist veel groen? Liever een groot ziekenhuis of toch een middelbare school? Tijd om samen keuzes te maken. Het programma wordt gespeeld in de raadzaal van het gemeentehuis. Niveau: Groep 7/8, Praktijkonderwijs, SO, VSO
Bekijk
Voor het onderwijs

Klassenbezoek@Gemeentehuis

Betrek leerlingen bij de lokale politiek door op bezoek te gaan bij het gemeentehuis! Tijdens dit programma kruipen leerlingen/studenten in de huid van raadsleden en houden een raadsvergadering over een plan voor een popfestival. Niveau: HAVO / VWO, MBO, VMBO
Bekijk
Voor het onderwijs

Provinciespel

Tijdens het Provinciespel richten jongeren hun eigen provincie in. Moet er meer streekvervoer komen, sneller internet of is het juist belangrijk dat er nieuwe bedrijventerreinen worden gebouwd? De klas richt politieke partijen op en maakt samen keuzes. Niveau: HAVO / VWO, MBO, Praktijkonderwijs, VMBO, VSO
Bekijk
Voor het onderwijs

Gastles Belastingbazen (Gelderland & Noord-Holland)

Leerlingen/studenten weten niet altijd dat veel voorzieningen die zij gebruiken worden geregeld door de gemeente. In deze gastles krijgen studenten de functie van raadslid in de fictieve gemeente Lozum en mogen zij beslissen over de uitgaven. Lukt het ze om binnen de begroting te blijven? Niveau: HAVO / VWO, MBO, VMBO
Bekijk
Voor het onderwijs

Gastles over het waterschap

ProDemos heeft in opdracht van de Unie van Waterschappen een gastles met interactief spel ontwikkeld over het waterschap.
Bekijk

Lesmateriaal over de gemeente

Zoek in onze database met lesmateriaal en filter op het onderwerp ‘Gemeente’, ‘Provincie’ of ‘Waterschap’.
Bekijk

Digitale tools over lokaal bestuur

Met onze digitale tool ‘Krachtenveld’ kun je in de klas het bestuur van de gemeente, provincie of het waterschap inzichtelijk maken.
Bekijk

Kijk en luister

Kijk en luister

De RaadsWijzer

In De RaadsWijzer podcast onderzoekt Marcel Bamberg, samen met experts en ervaringsdeskundigen, in 6 afleveringen de lokale politiek.
Bekijk
Verdiep je kennis

Archief

Lees, beluister of bekijk onze Politiek Cafés, colleges, lezingen en andere (online) publieksproducties uit de voorgaande jaren over lokaal bestuur.
Bekijk

Websites

Website

Participatiewijzer

ParticipatieWijzer is een digitaal afwegingskader ontwikkeld voor wethouders, gemeenteambtenaren, raadsleden en hun ondersteuning, om hen te helpen een constructief gesprek over burgerparticipatie te voeren en er onderbouwde keuzes over te maken.
Lees meer

Projecten

Gemeente

Projecten met gemeenten: participatie

Cursus Politiek Actief

De cursus Politiek Actief wordt door ProDemos uitgevoerd in samenwerking met gemeenten. De cursus is voor iedereen die erover nadenkt politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Ook voor mensen die willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale besluitvorming is de cursus zeer geschikt.
Lees meer
Projecten met gemeenten: participatie

Afwegingskader burgerparticipatie

Het afwegingskader is bedoeld voor beleidsambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers die zich bezighouden met burgerparticipatie bij de vorming en/of de uitvoering van beleid.
Lees meer
Projecten met gemeenten: participatie

Vier de dag van de Democratie

De VN heeft 15 september aangewezen als ‘International Day of Democracy’. Deze Dag voor Democratie biedt gemeenten en provincies een mooie gelegenheid om de betrokkenheid bij de lokale democratie te vergroten. Bekijk onze doe-het-zelfhandleiding met tips en beschrijvingen van mogelijke activiteiten.
Bekijk
Projecten met gemeenten: ondersteuning van raadsleden

Workshop: De raad aan het stuur

Tijdens deze workshop gaan alle raadsleden van de gemeente met elkaar in gesprek over de kaderstellende rol die zij hebben. Hoe stel je kaders die er echt toe doen en waar je daadwerkelijk op kunt sturen?
Lees meer
Projecten met gemeenten: integratie

Toolbox participatieverklaring

ProDemos heeft in opdracht van het ministerie van SZW een Toolbox Participatieverklaring ontwikkeld voor gemeenten. Deze Toolbox Participatieverklaring kunnen gemeenten en organisaties gebruiken voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders.
Lees meer
Projecten met gemeenten: integratie

Democracity voor inburgeraars

Democracity is een rollenspel dat oorspronkelijk ontwikkeld is voor basisscholen. ProDemos heeft dit programma ook geschikt gemaakt voor de doelgroep nieuwe Nederlanders, waaronder statushouders en inburgeraars. Deze groep heeft vaak geen ervaring met democratische besluitvorming en een systeem van volksvertegenwoordiging.
Lees meer
Inspiratie en nieuws voor ambtenaren

Griffienieuwsbrief

Ben je medewerker, bestuurder of volksvertegenwoordiger van een gemeente of provincie? Abonneer je dan op de Griffienieuwsbrief.
Lees meer

Provincies

Projecten met provincies: participatie

Politiek Actief voor de provincie

De cursus Politiek actief voor de provincie is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de provincie en die wellicht interesse heeft om politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn.
Lees meer

Waterschap

Projecten met waterschappen: participatie

Cursus Actief voor het waterschap

De cursus Actief voor het waterschap biedt deelnemers de gelegenheid om een kijkje te nemen achter de schermen van het waterschap. De cursus is ontwikkeld door ProDemos in samenwerking met de Unie van Waterschappen en de waterschappen Rivierenland en Hollandse Delta.
Lees meer

Informatie over politiek

Verdiep je kennis

De gemeente

In dit dossier kun je lezen wat de gemeente doet, hoe de gemeente is georganiseerd en hoe burgers invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de gemeente.
Bekijk
Verdiep je kennis

De provincie

Wat doet de provincie, hoe is de provincie georganiseerd en wat zijn de Provinciale Staten? Hoe kun je als burger invloed uitoefenen op het beleid van de provincie?
Bekijk
Verdiep je kennis

Het waterschap

Wat doet het waterschap, wat is een dijkgraaf en hoe wordt het waterschap bestuurd? Hoe werken de verkiezingen voor het waterschap?
Bekijk

Publicaties

Verdiep je kennis

Publicaties

ProDemos heeft diverse kranten, handreikingen, brochures en boeken met verdiepende informatie over lokaal bestuur. Materiaal is gratis te downloaden of te koop via onze webshop.
Bekijk

Andere Thema's