YoungVoice: de stemhulp voor jongeren

Young Voice visual

Jongeren gaan minder vaak stemmen dan gemiddeld. Eén van de redenen hiervoor is dat ze niet goed weten waar de verkiezingen over gaan, uit welke partijen ze kunnen kiezen en waar die partijen voor staan. Om ze hier meer inzicht in te geven, heeft ProDemos de stemhulp Young Voice ontwikkeld, speciaal voor jongeren. 

Bij Young Voice kies je zelf de thema’s die je belangrijk vindt. Per thema krijg je stellingen voorgelegd en geef je aan of je het ermee eens of oneens bent. Iedere stelling wordt toegelicht met een kort filmpje. De filmpjes voor de Tweede Kamerverkiezing 2023 worden gepresenteerd door presentatrice Tirsa With, YouTuber Robbert Rodenburg, presentatrice Larisa Da Veiga en ProDemos begeleider Famke Langedijk.

Na het beantwoorden van minimaal 20 stellingen krijg je te zien welke partijen het dichtst bij jou staan, gebaseerd op de onderwerpen uit Young Voice. Als je op het logo van een partij klikt, komt er een venster in beeld met daarin een korte tekst van de partij plus een foto van de hoogstgeplaatste kandidaat van jonger dan dertig jaar. Ook kun je doorklikken naar de website van de partij of de jongerenorganisatie van die partij.

Ga naar youngvoice.nl

Veelgestelde vragen

 1. Wat is Young Voice?
 2. Waarom is Young Voice er als jullie ook al de StemWijzer maken?
 3. Hoe wordt Young Voice gemaakt?
 4. Hoe worden de onderwerpen van de stellingen bepaald?
 5. Waarom komen sommige belangrijke onderwerpen in Young Voice niet aan bod?
 6. Waarom kun je alleen maar kiezen tussen eens en oneens?
 7. Wat moet ik antwoorden als ik het alleen onder bepaalde voorwaarden met een stelling eens ben?
 8. Van welke partijen vergelijkt Young Voice de standpunten?
 9. Hoe worden de partijstandpunten bepaald?
 10. Hoe moet ik de uitslag lezen?
 11. Hoe komt het resultaat van Young Voice tot stand? Zit daar een speciale rekenmethode achter?
 12. Waarom kom ik bij de ‘verkeerde’ partij uit?
 13. Welke browser en welk besturingssysteem moet je hebben voor YoungVoice?
 14. Kan ik Young Voice ook op mijn mobiele telefoon invullen?
 15. Hoe lang bestaat Young Voice al?
 16. Wie maakt Young Voice?
 17. Wie betaalt Young Voice?
 18. Hoe gaat Young Voice om met mijn privacy?
 19. Mijn vraag staat er niet bij. Waar kan ik deze stellen?

Wat is Young Voice?

Young Voice vergelijkt jouw standpunten met die van de politieke partijen. Jij kiest de thema’s die jij belangrijk vindt en afhankelijk van je keuze legt Young Voice jou 20 tot 30 stellingen voor. Bij elke stelling kun je een filmpje bekijken met uitleg en enkele voor- en tegenargumenten. Je kunt elke stelling swipen (naar rechts voor eens, naar links voor oneens) of de rode en groene knoppen gebruiken om je mening aan te geven. De uitslag laat zien met welke partijen je de meeste overeenkomst hebt.

Waarom is Young Voice er als jullie ook al de StemWijzer maken?

De StemWijzer is onze meest uitgebreide stemhulp, waarmee je jouw mening met die van alle partijen die meedoen aan de verkiezingen kunt vergelijken. Je kunt daarmee steeds lezen wat de partijen vinden en op detailniveau jouw mening naast die van de partijen leggen. We weten echter van jongeren dat ze politiek wel belangrijk vinden, maar het ook lastig vinden om zich erin te verdiepen. Veel dingen die in de politiek spelen, lijken best ver van hun bed te staan. En als je jong bent, heb je ook niet al jaren ervaring met je verdiepen in de politiek en vind je misschien andere dingen belangrijk dan mensen die veel ouder zijn dan jij.

Met Young Voice willen we daarom net iets meer uitleg geven over wat een stelling nou precies betekent. Het unieke aan Young Voice is dat elke stelling een eigen uitlegfilmpje heeft, dat gepresenteerd wordt door een bekende acteur of YouTuber. Voor de Tweede Kamerverkiezing van 2023 zijn dat presentatrice Tirsa With, YouTuber Robbert Rodenburg, presentatrice Larisa Da Veiga en ProDemos begeleider Famke Langedijk. Elk filmpje legt uit wat de situatie nu is en geeft enkele belangrijke voor- en tegenargumenten. Zo helpen we je de stelling beter te begrijpen en een keuze te maken.

Hoe wordt Young Voice gemaakt?

Young Voice is gebaseerd op de StemWijzer, gemaakt door ProDemos. We hebben Young Voice deze keer gemaakt in samenwerking met Coen Jongerencommunicatie.

Op verschillende plaatsen in Nederland zijn jongeren geïnterviewd over wat zij belangrijk vinden bij de verkiezingen. De resultaten uit die interviews zijn vergeleken met wat er in de partijprogramma’s staat en op basis van die vergelijking zijn stellingen geformuleerd. Dat leverde een groslijst op met meer dan veertig stellingen, die vervolgens aan de partijen zijn voorgelegd. Op basis van hun antwoorden hebben we de stellingen geselecteerd die het beste bij de provincie passen en het meeste verschil maken.

Een redactieteam heeft ervoor gezorgd dat de stellingen zo duidelijk en neutraal mogelijk zijn opgesteld. Ook heeft de redactie zich ervoor ingezet om zo eenvoudig mogelijk Nederlands te gebruiken. Hetzelfde geldt voor de teksten van de uitlegfilmpjes.

Hoe worden de onderwerpen van de stellingen bepaald?

De redactie heeft onderwerpen gekozen waarvan jongeren in de interviews hebben aangegeven dat ze die belangrijk vinden. Een tweede criterium was dat die onderwerpen wel relevant moeten zijn voor de provincie en besproken moeten worden in de verkiezingsprogramma’s. Een derde, heel belangrijk selectiecriterium is dat de stelling een onderscheid tussen de partijen moet weergeven. Als partijen over een bepaald thema hetzelfde standpunt innemen, is een stelling over dit onderwerp voor Young Voice niet bruikbaar.

Waarom komen sommige belangrijke onderwerpen in Young Voice niet aan bod?

De redactie van Young Voice kiest onderwerpen op basis van wat we hierboven hebben uitgelegd. Ook de mate waarin partijen van mening verschillen over een onderwerp, is een belangrijk selectiecriterium. Wanneer partijen over een bepaald thema allemaal hetzelfde standpunt innemen, heeft het voor Young Voice geen zin om er een stelling over te maken, ook al is het onderwerp nog zo belangrijk. Er valt dan namelijk niets te kiezen.

Young Voice heeft niet als doel om nieuwe onderwerpen op de politieke agenda te plaatsen. Dat laten we aan partijen en kiezers zelf over. Wij gaan uit van onderwerpen die in de (politieke) discussie al een belangrijke rol spelen.

Waarom kun je alleen maar kiezen tussen eens en oneens?

Young Voice kiest voor deze antwoordcategorieën, omdat dit in onze ogen voor gebruikers het duidelijkst is. Bovendien sluit dit aan bij hoe de democratische besluitvorming werkt. Partijen stemmen voor of tegen een voorstel. Een beetje voor of een beetje tegen maakt dan geen verschil.

Sommige andere stemhulpen gebruiken een vijfpuntsschaal (bijvoorbeeld van ‘helemaal mee eens’ tot ‘helemaal mee oneens’). Hierdoor moet de gebruiker op één vraag twee antwoorden tegelijkertijd geven: een mening, en de intensiteit van die mening. De Young Voice kiest ervoor om dit van elkaar te scheiden. Al aan het begin kies je de onderwerpen die jij belangrijk vindt. Daarover krijg je stellingen, die je dan met ‘eens’ of ‘oneens’ kunt beantwoorden.

Wat moet ik antwoorden als ik het alleen onder bepaalde voorwaarden met een stelling eens ben?

Daar kunnen we je geen advies in geven. Het hangt er vooral vanaf hoe zwaar die bepaalde voorwaarden voor jezelf wegen. Wat je zou kunnen doen is na je uitslag eens doorklikken naar de pagina’s van enkele partijen uit je uitslagenscherm en kijken wat zij over dit onderwerp zeggen. Zo kun je bepalen of dat aansluit bij de voorwaarden die jij belangrijk vindt.

Van welke partijen vergelijkt Young Voice de standpunten?

Young Voice vergelijkt de standpunten van alle partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezing.

Hoe worden de partijstandpunten bepaald?

Partijen geven zelf aan of ze het eens of oneens zijn met de stellingen. ProDemos controleert of het standpunt van de partij overeenkomt met het verkiezingsprogramma van die partij en, waar relevant, met de antwoorden van die partij in de StemWijzer.

Hoe moet ik de uitslag lezen?

Op de resultatenpagina van Young Voice zie je je jezelf als roze stip onderaan de pagina’s. In cirkels die van je af bewegen zijn de partijen geplaatst. Hoe dichter bij jou een partij staat, hoe meer jouw mening overeenkomt met die van die partij op de stellingen die je hebt beantwoord.

Hoe komt het resultaat van Young Voice tot stand? Zit daar een speciale rekenmethode achter?

Young Voice gebruikt de methode van de meeste overeenkomst. Dat werkt zo: iedere stelling waarbij gebruiker en partij hetzelfde antwoord geven, telt als een punt. Aan het eind worden alle punten opgeteld. In het resultaatscherm komt de partij met de meeste punten het dichtst bij jou te staan. Deze partij had dus het vaakst hetzelfde standpunt als dat jij had.

Waarom kom ik bij de ‘verkeerde’ partij uit?

Young Voice gaat over twintig tot dertig onderwerpen en bekijkt op basis van die stellingen met welke partij jij de meeste overeenkomst hebt. Young Voice richt zich op onderwerpen die bij die verkiezingen belangrijk en actueel zijn. Zo kan het voorkomen dat je als niet-gelovige bijvoorbeeld uitkomt bij een van de christelijke partijen. Kennelijk heb je dan toch veel overeenkomsten met die partij, afgezien van het geloofsaspect.

Wanneer je uitkomt bij een andere partij dan je had verwacht, is het raadzaam om goed te kijken op welke punten er overeenkomsten zijn. Misschien zet dit je aan het denken over de keuze voor een politieke partij. Maar er kunnen natuurlijk ook hele goede redenen zijn om toch op een andere partij te stemmen. Young Voice is slechts een hulpmiddel om inhoudelijke verschillen tussen de partijen te ontdekken. 

Welke browser en welk besturingssysteem moet je hebben voor YoungVoice?

Young Voice werkt in ieder geval op:
Chrome (vanaf versie 100)
Edge (vanaf versie 103)
Firefox (vanaf versie 102)
Safari (vanaf versie 11)

Wat besturingssysteem betreft, werkt Youngvoice op:
iOS (vanaf 11.0)
Android (vanaf 9)

Kan ik Young Voice ook op mijn mobiele telefoon invullen?

Ja, dat kan. De website https://YoungVoice.nl is geschikt gemaakt voor mobiele telefoons.

Hoe lang bestaat Young Voice al?

Young Voice bestaat sinds 2019. Toen maakten we Young Voice als pilot in de provincie Gelderland voor de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2019. Daarna brachten we Young Voice voor het eerst landelijk uit in aanloop naar de verkiezingen van het Europees Parlement in mei 2019. In 2021 maakten we Young Voice voor de Tweede Kamerverkiezingen. In 2023 maakten we Young Voice voor de Provinciale Statenverkiezingen in de provincies Drenthe en Limburg.

Wie maakt Young Voice?

Young Voice wordt gemaakt door ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat. ProDemos is een onafhankelijke, onpartijdige stichting met als doel het informeren van mensen over en het betrekken van mensen bij de democratische rechtsstaat. Ga voor meer informatie naar prodemos.nl.

Wie betaalt Young Voice?

ProDemos haalt eigen inkomsten door projecten uit te voeren voor gemeenten, provincies en andere opdrachtgevers (bijvoorbeeld het maken van StemWijzers). De Young Voice voor de Tweede Kamerverkiezingen en voor de Europees Parlementsverkiezingen worden betaald uit de opbrengsten hiervan.

Hoe gaat Young Voice om met mijn privacy?

Bij Young Voice nemen we privacy en kiesrecht zeer serieus. Jouw informatie wordt daarom op een veilige manier verwerkt en gebruikt, en waar mogelijk geanonimiseerd. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens behandeld. We bewaren deze gegevens op een veilige manier, en we doen niet aan reclame en profiling.

In het privacy- en cookiestatement op de website van ProDemos kun je lezen op welke manier met jouw gegevens wordt omgegaan wanneer je gebruikmaakt van Young Voice. 

Mijn vraag staat er niet bij. Waar kan ik deze stellen?

Je kunt je vraag stellen door te mailen naar YoungVoice@prodemos.nl.