YoungVoice: de stemhulp voor jongeren

Young Voice visual

Jongeren gaan minder vaak stemmen dan gemiddeld. Eén van de redenen hiervoor is dat ze niet goed weten waar de verkiezingen over gaan, uit welke partijen ze kunnen kiezen en waar die partijen voor staan. Om ze hier meer inzicht in te geven, heeft ProDemos de stemhulp Young Voice ontwikkeld, speciaal voor jongeren. 

Bij Young Voice kies je zelf de thema’s die je belangrijk vindt. Per thema krijg je stellingen voorgelegd en geef je aan of je het ermee eens of oneens bent. Iedere stelling wordt toegelicht met een kort filmpje met voor- en tegenargumenten.

Na het beantwoorden van minimaal 20 stellingen krijg je te zien welke partijen het dichtst bij jou staan, gebaseerd op de onderwerpen uit Young Voice. Als je op het logo van een partij klikt, komt er een venster in beeld met daarin een korte tekst van de partij plus een foto van de hoogstgeplaatste kandidaat van jonger dan dertig jaar. Ook kun je doorklikken naar de website van de partij of de jongerenorganisatie van die partij.

Ga naar youngvoice.nl

Veelgestelde vragen

 1. Wat is Young Voice?
 2. Waarom is Young Voice er als jullie ook al de StemWijzer maken?
 3. Hoe wordt Young Voice gemaakt?
 4. Wat kan ik verwachten bij de verschillende thema’s? 
 5. Hoe worden de onderwerpen van de stellingen bepaald?
 6. Waarom komen sommige belangrijke onderwerpen in Young Voice niet aan bod?
 7. Waarom kun je alleen maar kiezen tussen eens en oneens?
 8. Wat moet ik antwoorden als ik het alleen onder bepaalde voorwaarden met een stelling eens ben?
 9. Van welke partijen vergelijkt Young Voice de standpunten?
 10. Hoe worden de partijstandpunten bepaald?
 11. Hoe moet ik de uitslag lezen?
 12. Hoe komt het resultaat van Young Voice tot stand? Zit daar een speciale rekenmethode achter?
 13. Waarom kom ik bij de ‘verkeerde’ partij uit?
 14. Welke browser en welk besturingssysteem moet je hebben voor YoungVoice?
 15. Hoe lang bestaat Young Voice al?
 16. Wie maakt Young Voice?
 17. Wie betaalt Young Voice?
 18. Hoe gaat Young Voice om met mijn privacy?
 19. Mijn vraag staat er niet bij. Waar kan ik deze stellen?

Wat is Young Voice?

Young Voice vergelijkt jouw standpunten met die van de politieke partijen. Jij kiest de thema’s die jij belangrijk vindt en afhankelijk van je keuze legt Young Voice jou 20 tot 30 stellingen voor. Bij elke stelling kun je een filmpje bekijken met uitleg en enkele voor- en tegenargumenten. Je kunt elke stelling swipen (naar rechts voor eens, naar links voor oneens) of de rode en groene knoppen gebruiken om je mening aan te geven. De uitslag laat zien met welke partijen je de meeste overeenkomst hebt.

Waarom is Young Voice er als jullie ook al de StemWijzer maken?

De StemWijzer is onze meest uitgebreide stemhulp, waarmee je jouw mening met die van de partijen die meedoen aan de verkiezingen kunt vergelijken. Je kunt daarmee steeds lezen wat de partijen vinden en op detailniveau jouw mening naast die van de partijen leggen. We weten echter van jongeren dat ze politiek wel belangrijk vinden, maar het ook lastig vinden om zich erin te verdiepen. Veel dingen die in de politiek spelen, lijken ver van je af te staan. En als je jong bent, heb je ook niet al jaren ervaring met je verdiepen in de politiek en vind je misschien andere dingen belangrijk dan mensen die veel ouder zijn dan jij. 

Met Young Voice willen we daarom net iets meer uitleg geven over wat een stelling nou precies betekent. Het unieke aan Young Voice is dat elke stelling een eigen uitlegfilmpje heeft, dat gepresenteerd wordt door een (bekende) presentator, acteur of influencer. Voor de Europees Parlementsverkiezing 2024 zijn dat Tirsa With, Rein van Duivenboden, Ruba Zai en ProDemos-begeleiders Bram Medelli en Matthijs Timmermans. Elk filmpje legt uit wat de situatie nu is en geeft enkele belangrijke voor- en tegenargumenten. Zo helpen we je de stelling beter te begrijpen en een keuze te maken. 

Hoe wordt Young Voice gemaakt?

Young Voice is gebaseerd op de StemWijzer, gemaakt door ProDemos. We hebben Young Voice deze keer gemaakt in samenwerking met de Nationale Jeugdraad (NJR). 

Begin 2024 zijn er twee onderzoeken uitgevoerd onder jongeren om te horen welke thema’s zij belangrijk vinden bij deze verkiezing. De onderzoeken zijn uitgevoerd door Represent Jezelf en Coen Jongerencommunicatie. Op basis van deze onderzoeken en op basis van wat er in de verkiezingsprogramma’s van partijen staat, zijn stellingen geformuleerd. Dat leverde een groslijst op met meer dan zestig stellingen, die vervolgens aan de partijen is voorgelegd. Op basis van hun antwoorden hebben we de stellingen geselecteerd die het beste bij de belangrijkste thema’s passen en het meeste verschil maken tussen partijen. 

Een redactieteam heeft ervoor gezorgd dat de stellingen zo duidelijk en neutraal mogelijk zijn opgesteld. Hetzelfde geldt voor de teksten van de uitlegfilmpjes. 

Wat kan ik verwachten bij de verschillende thema’s?

Bij de start van Young Voice kun je kiezen over welke thema’s jij stellingen wilt beantwoorden. Hieronder vind je een overzicht van welke onderwerpen je kunt verwachten bij ieder thema:  

 1. Klimaat en milieu: energie, landbouw, dierenwelzijn, uitstoot 
 1. Werk en geld: arbeidsmigratie binnen de EU, belastingen, interne markt 
 1. EU en de wereld: defensie, EU-uitbreiding, internationale handel 
 1. Misdaad en recht: politie, instituties, inspraak 
 1. Migratie: asiel, arbeidsmigratie van buiten de EU 
 1. Cultuur en technologie: sociale media, normen en waarden, digitale privacy 

Hoe worden de onderwerpen van de stellingen bepaald?

De redactie heeft onderwerpen gekozen waarvan jongeren in onderzoeken hebben aangegeven dat ze die belangrijk vinden (zie ook: ‘Hoe wordt Young Voice gemaakt?’). Een tweede criterium was dat die onderwerpen wel besproken moeten worden in de verkiezingsprogramma’s. Een derde belangrijk selectiecriterium is dat de stelling een onderscheid tussen de partijen moet weergeven. Als partijen over een bepaald thema hetzelfde standpunt innemen, is een stelling over dit onderwerp voor Young Voice niet bruikbaar. 

Waarom komen sommige belangrijke onderwerpen in Young Voice niet aan bod?

Bij de vraag ‘Hoe worden de onderwerpen van de stellingen bepaald?’ kun je lezen hoe de redactie de onderwerpen kiest.  

Het maken van Young Voice duurt een paar maanden. Ook staat de stemhulp al een aantal weken voor de verkiezing online. Daardoor kan het zijn dat zeer actuele gebeurtenissen of onderwerpen niet terugkomen in de stellingen. 

Verder heeft Young Voice niet als doel om (nieuwe) onderwerpen op de politieke agenda te plaatsen. De stellingen worden geselecteerd op basis van hun raakvlak met belangrijke thema’s en de mate van het verschil tussen de antwoorden van partijen.  

Waarom kun je alleen maar kiezen tussen eens en oneens?

Young Voice kiest voor deze antwoordcategorieën, omdat dit in onze ogen voor gebruikers het duidelijkst is. Bovendien sluit dit aan bij hoe de democratische besluitvorming werkt. Partijen stemmen voor of tegen een voorstel. Een beetje voor of een beetje tegen maakt dan geen verschil. 

Wat moet ik antwoorden als ik het alleen onder bepaalde voorwaarden met een stelling eens ben?

Daar kunnen we je geen advies in geven. Het hangt er vooral vanaf hoe zwaar die bepaalde voorwaarden voor jou wegen.  

Van welke partijen vergelijkt Young Voice de standpunten?

Young Voice vergelijkt de standpunten van alle partijen die meedoen aan de Europees Parlementsverkiezing 2024. 

Hoe worden de partijstandpunten bepaald?

Partijen geven zelf aan of ze het eens of oneens zijn met de stellingen. ProDemos controleert of het standpunt van de partij in Young Voice, overeenkomt met het verkiezingsprogramma van die partij.  

Hoe moet ik de uitslag lezen?

Op de resultatenpagina van Young Voice zie je je jezelf als roze stip onderaan de pagina. In cirkels die van je af bewegen zijn de partijen geplaatst. Hoe dichter een partij bij jou staat, hoe meer jouw mening overeenkomt met die van die partij op de stellingen die je hebt beantwoord. 

Hoe komt het resultaat van Young Voice tot stand? Zit daar een speciale rekenmethode achter?

Young Voice gebruikt de methode van de meeste overeenkomst. Dat werkt zo: iedere stelling waarbij gebruiker en partij hetzelfde antwoord geven, telt als een punt. Aan het eind worden alle punten opgeteld. In het resultaatscherm komt de partij met de meeste punten het dichtst bij jou te staan. Deze partij had dus het vaakst hetzelfde standpunt als dat jij had. Als je op een partij klikt, zie je hoe vaak je het per thema eens bent met een partij. 

Waarom kom ik bij de ‘verkeerde’ partij uit?

Young Voice gaat over twintig tot dertig stellingen en bekijkt op basis van die stellingen met welke partij jij de meeste overeenkomst hebt. Wanneer je uitkomt bij een andere partij dan je had verwacht, kan dat betekenen dat je toch veel overeenkomsten met die partij hebt.  

Je kunt dit verder onderzoeken door op de partij te klikken. Dan zie je hoe vaak jullie het per thema met elkaar eens waren. Maar er kunnen natuurlijk hele goede redenen zijn om niet op die partij te stemmen. Bijvoorbeeld omdat je één onderwerp echt heel belangrijk vindt, of omdat je vanuit je levensovertuiging juist wel of niet op een bepaalde partij wil stemmen. Young Voice is slechts een hulpmiddel om inhoudelijke verschillen tussen de partijen te ontdekken.  

Welke browser en welk besturingssysteem moet je hebben voor YoungVoice?

Young Voice werkt in ieder geval op: 
Chrome (vanaf versie 100) 
Edge (vanaf versie 103) 
Firefox (vanaf versie 102) 
Safari (vanaf versie 11) 

Wat besturingssysteem betreft, werkt Young Voice op: 
iOS (vanaf 11.0) 
Android (vanaf 9) 

Hoe lang bestaat Young Voice al?

Young Voice bestaat sinds 2019. Toen maakten we Young Voice als pilot in de provincie Gelderland en voor de Europees Parlementsverkiezing. Daarna brachten we Young Voice uit voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 en 2023 en de Provinciale Statenverkiezingen van 2023. 

Wie maakt Young Voice?

Young Voice wordt gemaakt door ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat. ProDemos is een onafhankelijke, onpartijdige stichting met als doel het informeren van mensen over en het betrekken van mensen bij de democratische rechtsstaat. Voor de Europese Parlementsverkiezing 2024 hebben we samengewerkt met de Nationale Jeugdraad (NJR) – de koepel van 35 landelijke jongerenorganisaties en daarmee het grootste jongerennetwerk van Nederland.  

Ga voor meer informatie naar prodemos.nl of njr.nl/allesispolitiek. 

Wie betaalt Young Voice?

Young Voice wordt betaald uit subsidies. Voor de Europese Parlementsverkiezing 2024 kwam deze subsidie van de Europese Commissie. 

Hoe gaat Young Voice om met mijn privacy?

Bij Young Voice nemen we privacy en kiesrecht zeer serieus. Jouw informatie wordt daarom op een veilige manier verwerkt en gebruikt, en waar mogelijk geanonimiseerd. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens behandeld. We bewaren deze gegevens op een veilige manier, en we doen niet aan reclame en profiling. 

In het privacy- en cookiestatement op de website van ProDemos kun je lezen op welke manier met jouw gegevens wordt omgegaan wanneer je gebruikmaakt van Young Voice. 

Mijn vraag staat er niet bij. Waar kan ik deze stellen?

Je kunt je vraag stellen door te mailen naar YoungVoice@prodemos.nl.