Handreiking Hoe organiseer je een debat of bijeenkomst?

Wil je zelf aan de slag met het organiseren van een debat of evenement? Maak dan gebruik van onze handreiking ‘Hoe organiseer je een debat of bijeenkomst’.

In de handreiking zijn de volgende fasen opgenomen:

Fase 1. Voorbereiding
Hierin beantwoorden we vragen als ‘hoe kom je tot een goed thema?’ en ‘wat is het belang van een goede hoofdvraag?’ Daarnaast geven we informatie over het kiezen van de juiste opzet, locatie en doelgroep.

Fase 2. Communicatie
Om een volle zaal te krijgen en ook aandacht voor de inhoud van je evenement, is communicatie tijdens alle stappen van belang. Denk bijvoorbeeld aan het promoten van je evenement in:

  • een digitale uitnodiging voor je netwerk
  • een persbericht voor (lokale) media (bekijk een voorbeeld Persbericht Politiek Café)
  • een digitale nieuwsbrief van je organisatie die regelmatig verschijnt

Fase 3. Uitvoering
Hierin wordt onder meer aandacht besteed aan een checklist en de opstelling van de zaal. Bekijk een voorbeeld-draaiboek van een evenement.

Fase 4. Nazorg
Hierin gaat het om het bedanken van de sprekers, het evalueren van de bijeenkomst en het binden van het publiek.

Onderdelen

De handreiking bestaat uit diverse onderdelen:

  • Een overzicht van verschillende werkvormen en onderdelen van deze werkvormen.
  • Een aantal tips en tricks voor een succesvol debat of een geslaagd publieksevent
  • Een tijdpad voor de organisatie.
  • Een aantal voorbeelden van uitnodigingen, draaiboeken en communicatie-uitingen.

Download: handreiking Hoe organiseer je een debat of bijeenkomst?