Huis voor democratie en rechtsstaat

Kennispunt Lokale Politieke Partijen 

ProDemos heeft in 2019 onderzoek gedaan naar de bekendheid en meerwaarde van het Kennispunt Lokale Politiek Partijen. Dit Kennispunt biedt ondersteuning aan lokale politieke partijen die geen gebruik kunnen maken van ondersteuning van een landelijke partij.  

De ambitie van het Kennispunt was om zich door te ontwikkelen, hiaten in het aanbod aan te vullen en een communicatiecampagne te starten om lokale partijen bekend te maken met het aanbod.  

ProDemos heeft daarom een peiling gehouden onder potentiële gebruikers met vragen over de bekendheid en meerwaarde van het Kennispunt en de behoefte en wensen van lokale partijen. De uitkomsten van het rapport zijn gepresenteerd bij een bijeenkomst van vertegenwoordigers van lokale politieke partijen 

Lees hier het volledige onderzoek