Huis voor democratie en rechtsstaat

Wat is een democratie?

Op een wit vlak zie je twee praatwolkjes in geel, omlijnd door roze. De praatwolkjes overlappen elkaar en lopen in elkaar over. In de praatwolkjes zie je roze lijntjes.

Een democratie is een land met een bestuursvorm waarin het volk regeert. Maar er is geen land ter wereld dat alleen wordt bestuurd volgens de principes van directe democratie, waarbij het volk keer op keer zelf besluiten neemt over het bestuur van het land.

Lange tijd was dat ook onmogelijk: het grondgebied en de bevolking van landen waren veel te groot om iedereen voortdurend bij elkaar te roepen voor het nemen van belangrijke politieke beslissingen. Met de moderne communicatiemiddelen kan de bevolking over politieke en bestuurlijke kwesties wel zijn stem uitbrengen. Maar stemmen via internet wordt door veel bestuurders als onwenselijk beschouwd. Het zou niet veilig genoeg zijn en kan leiden tot tegenstrijdige uitkomsten. Daarom hebben de meeste landen een representatieve (vertegenwoordigende) of indirecte democratie. Het volk kiest een aantal vertegenwoordigers, die namens het volk besluiten nemen over het bestuur van het land. Deze vertegenwoordigende democratie kan wel aangevuld worden met vormen van directe democratie.

Meer informatie
Download onze brochure Wat is een democratie?

Kenmerken van een (representatieve) democratie

Wanneer kun je zeggen dat een land een democratie is? Hieronder geven we acht kenmerken: Er is een volksvertegenwoordiging Een democratie heeft een volksvertegenwoordiging, die rechtstreeks door de bevolking wordt gekozen. Deze volksvertegenwoordiging heeft in elk land een andere naam: Tweede Kamer in Nederland, Nationale Vergadering in Frankrijk en Bondsdag...

Lees meer »

Verschillen in democratische stelsels

Er bestaan grote verschillen tussen landen in de manier waarop de wetgevende en de uitvoerende macht zijn ingericht en hoe zij worden samengesteld. Er zijn drie hoofdgroepen van democratische stelsels. Een parlementair stelsel In een parlementair stelsel vinden verkiezingen plaats voor een parlement. Op grond van de uitslag van de...

Lees meer »

Verschillende kiesstelsels

Er zijn niet alleen verschillende democratische stelsels, ook in de manier waarop verkiezingen voor een parlement plaatsvinden bestaat een groot onderscheid tussen landen. Hoe wordt de uitslag van landelijke verkiezingen vertaald in de zetelverdeling in de rechtstreeks gekozen kamer van het parlement? Vier factoren spelen een rol. Kiesdistricten Bij verkiezingen...

Lees meer »

De ideale democratie

De ideale democratie bestaat niet. Er is geen land ter wereld dat voor 100 procent voldoet aan de kenmerken van democratie. In de praktijk blijkt dat namelijk nog niet zo eenvoudig. Ontwikkeling naar democratie wordt voor een deel bepaald door de geschiedenis en de cultuur van een land. Gewoonten en gebruiken...

Lees meer »

Links

Meer informatie over democratie kunt u onder andere vinden via onderstaande links: (de links openen in een nieuw venster) Democratie Democratie (op Rijksoverheid.nl) In een democratie kiezen burgers hun eigen volksvertegenwoordigers. Daarvoor is het belangrijk dat burgers weten wat er in de samenleving speelt. De overheid wil burgers meer bij...

Lees meer »