Huis voor democratie en rechtsstaat

De gemeente

In een park zie je een mobiel bord dat waarschuwt 1,5 meter afstand in acht te houden. Je ziet verschillende mensen lopen en fietsen in het park. De lucht is blauw en de bomen bloeien roze en geel.

Een gemeente houdt zich bezig met zaken die rechtstreeks en uitsluitend van belang zijn voor de eigen inwoners. Daarbij hoort het leveren van een aantal diensten en het verstrekken van voorzieningen.

Over veel zaken mag de gemeente helemaal zelfstandig beslissen. Maar de gemeente moet ook een aantal landelijke wetten uitvoeren. Dat noemen we medebewind. In de afgelopen twintig jaar heeft het Rijk steeds meer taken en bevoegdheden aan gemeenten overgedragen. Vaak krijgen gemeenten veel ruimte om deze taken naar eigen inzicht uit te voeren, maar soms ook legt het Rijk specifieke richtlijnen voor de uitvoering op.

Het aantal gemeenten is de afgelopen jaren behoorlijk gedaald. In het kader van gemeentelijke herindelingen zijn veel kleine gemeenten samengevoegd. Sinds 24 maart 2022 telt Nederland 344 gemeenten. In 1970 waren dat er nog 913.

In dit dossier kun je lezen wat de gemeente doet, hoe de gemeente is georganiseerd en hoe burgers invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de gemeente.

Wat doet de gemeente?

De gemeente heeft veel verschillende taken, maar ze doet niet alles zelf. Neem het ophalen van huisvuil of het aanleggen van straten. De gemeente moet er voor zorgen dat het gebeurt, maar het werk zelf is meestal uitbesteed aan particuliere bedrijven en organisaties. Een gemeente heeft taken op de volgende...

Lees meer »

De organisatie

Elke gemeente heeft een gemeenteraad, een burgemeester en een college van burgemeester en wethouders (B en W). Een belangrijke taak van de gemeenteraad is om het college te controleren. Het college moet op zijn beurt verantwoording afleggen aan de gemeenteraad. Een wethouder kan geen lid van de gemeenteraad zijn. Gemeenteraad...

Lees meer »

De invloed van burgers

Hoe kunnen we invloed uitoefenen op het gemeentebestuur? Wat doet de gemeente om de inwoners bij het beleid te betrekken? En wat kunnen we doen als de beslissingen ons niet bevallen? Voorlichting Voor het uitoefenen van invloed is het nodig om te weten waar de gemeente mee bezig is. Openbaarheid...

Lees meer »

Links

Meer informatie over de gemeente kunt u onder andere vinden via onderstaande links: (de links openen in een nieuw venster) Basisgegevens van Nederlandse gemeenten (op Overheid.nl) Op basis van de Databank VNG Ledengegevens, een unieke databank met gegevens van bestuurders, organisaties en medewerkers in het lokaal bestuur. De gemeenten, deelgemeenten...

Lees meer »