Huis voor democratie en rechtsstaat

Informatie over politiek

Burgemeester Femke Halsema, een witte vrouw met donker haar, klopt met een voorzittershamer op tafel. Een witte man met grijs haar klapt.

ProDemos vindt het belangrijk dat begrijpelijke informatie over de democratie en de rechtsstaat voor iedereen toegankelijk is. Op deze pagina’s vind je uitgebreide informatie over verschillende onderwerpen.

Bekijk voor verklaringen van moeilijke termen het Politiek ABC (pdf) of Van Abdicatie tot Zetelroof (pdf, publicatie van het ministerie van BZK).

Op een wit vlak zie je twee praatwolkjes in geel, omlijnd door roze. De praatwolkjes overlappen elkaar en lopen in elkaar over. In de praatwolkjes zie je roze lijntjes.

Wat is een democratie?

Een democratie is een land met een bestuursvorm waarin het volk regeert. Maar er is geen land ter wereld dat alleen wordt bestuurd volgens de principes van directe democratie, waarbij het volk keer op keer zelf besluiten neemt over het bestuur van het land. Lange tijd was dat ook onmogelijk:...

Lees meer »

Wat is een rechtsstaat?

Een rechtsstaat is een staat waarin vrijheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid voor de burger heel belangrijk zijn. Bovendien geniet de burger bescherming van zijn rechten en vrijheden, tegen medeburgers én tegen de overheid. Het recht als hoogste gezag In het woordenboek wordt de rechtsstaat omschreven als een ‘staat die het recht...

Lees meer »

In een park zie je een mobiel bord dat waarschuwt 1,5 meter afstand in acht te houden. Je ziet verschillende mensen lopen en fietsen in het park. De lucht is blauw en de bomen bloeien roze en geel.

De gemeente

Een gemeente houdt zich bezig met zaken die rechtstreeks en uitsluitend van belang zijn voor de eigen inwoners. Daarbij hoort het leveren van een aantal diensten en het verstrekken van voorzieningen. Over veel zaken mag de gemeente helemaal zelfstandig beslissen. Maar de gemeente moet ook een aantal landelijke wetten uitvoeren....

Lees meer »

Twee wielrenners fietsen op een weg langs een groene strook gras en een kanaal richting de horizon. De lucht is blauwe met witte wolken.

De provincie

De provincies vormen een bestuurslaag tussen de regering in Den Haag en de gemeenten. Dat zie je terug in wat de provincie doet. Soms is de provincie een doorgeefluik, vaak stemt ze  zaken af tussen de gemeenten in de regio. Zaken die de hele provincie aangaan doet de provincie zelf....

Lees meer »

Het waterschap

Nederland waterland. Rivieren, kanalen, sloten, beken, meren, grachten – Nederland is er vol mee. Bovendien ligt Nederland aan de Noordzee. Al dat water in en om Nederland moet natuurlijk op een goede manier worden beheerd. Als het om de kustlijn, de grote rivieren en enkele drukbevaren kanalen gaat, wordt dit...

Lees meer »

Op een wit vlak zie je een gele kaart van Nederland omlijnd in roze. De provinciehoofdsteden zijn met roze stippen aangegeven op de kaart.

Nederland

Nederland is een koninkrijk, een monarchie. En Nederland heeft een grondwet, een constitutie. Nederland wordt daarom een constitutionele monarchie genoemd. Een constitutionele monarchie is de aanduiding voor een land waarin het koningschap berust op een constitutie of grondwet, waardoor de macht van de koning(in) beperkt is. In een constitutie of...

Lees meer »

Een rij Europese vlaggen (blauw met gele sterren) wappert op het balkon van een klassiek ogend gebouw.

Europese Unie

Nederland is een van de 27 lidstaten van de Europese Unie (EU). Als lidstaat heeft Nederland een aantal bevoegdheden aan deze unie overgedragen. Een dossier over de politiek in Nederland hoort daarom ook een overzicht te bevatten van de Europese Unie. Wat doet de EU en hoe is zij georganiseerd?...

Lees meer »

Een rij billboards met daarop steeds een grote posters van een politieke partij langs een fietspad

Politieke partijen

In een democratie zoals de Nederlandse zijn politieke partijen onmisbaar. Bij verkiezingen stemmen we op kandidaten van politieke partijen. In het dossier over politieke partijen gaan we in op de vraag wat een politieke partij precies is en hoe de partijen zijn georganiseerd. Tevens behandelen we de geschiedenis van de...

Lees meer »

Een witte vrouw met wit haar en een grijze jas aan doet een stembiljet in een stembus.

Verkiezingen

Nederland heeft als politiek stelsel een parlementaire democratie. Een belangrijk kenmerk hiervan is dat we in vrijheid onze volksvertegenwoordigers mogen kiezen. Daarbij wordt er niet over onze schouders meegekeken wie we kiezen – stemmen is geheim. In dit dossier volgt eerst een overzicht van de organen waarvoor verkiezingen plaatsvinden, daarna...

Lees meer »