Huis voor democratie en rechtsstaat

Publicaties

GrondwetDe ProvincieProDemos publiceert regelmatig boeken met verdiepende informatie over politieke onderwerpen. Maar ook andere onderwerpen, zoals de geschiedenis van het Binnenhof, Onderwijskranten of politieke spellen behoren tot het aanbod.

Vakliteratuur voor docenten


Webshop

Bekijk het aanbod in onze webshop:


Brochures

Bekijk onze gratis downloadbare pdf’s:

Algemeen

Geschiedenis

Wie bestuurt…

Wat is…

Onderzoek

ProDemos voert gevraagd en ongevraagd onderzoek uit op het gebied van democratie en rechtsstaat. Het gaat om beschrijvende onderzoeken die als doel hebben de actuele situatie of stand van zaken rond een onderwerp te verhelderen.

Lees meer »

Websites

Om de wereld van de democratie en onze rechtsstaat tot leven te brengen ontwikkelde ProDemos vele tools waarmee je jouw standpunten, invloed en de gevolgen van uw politieke keuzes onder de loep kunt leggen. Geschiedenis van het Binnenhof in 3D Op Binnenhof3D zie je in 3D-modellen hoe het Binnenhof eruitzag in...

Lees meer »

Informatie over politiek

ProDemos vindt het belangrijk dat begrijpelijke informatie over de democratie en de rechtsstaat voor iedereen toegankelijk is. Op deze pagina’s vindt u uitgebreide informatie over verschillende onderwerpen. Bekijk voor verklaringen van moeilijke termen het Politiek ABC (pdf) of Van Abdicatie tot Zetelroof (pdf, publicatie van het ministerie van BZK).

Lees meer »