Huis voor democratie en rechtsstaat

Vakliteratuur

In het brede aanbod van publicaties van ProDemos bevinden zich enkele uitgaves die specifiek over maatschappijleer gaan. 

  • Handboek Burgerschapsonderwijs
  • Handboek vakdidactiek maatschappijleer
  • Maatschappijleer over de grens
  • Overige

Handboek Burgerschapsonderwijs

Het burgerschapsonderwijs staat de laatste tijd steeds meer in de belangstelling. Met het wetsvoorstel Verduidelijking burgerschapsopdracht in het funderend onderwijs wil de regering duidelijke eisen gaan stellen aan het burgerschapsonderwijs op middelbare scholen. Veel docenten, schoolleiders en bestuurders onderschrijven bovendien het belang van goed burgerschapsonderwijs. Maar hoe geef je dat concreet vorm? Daar gaat dit handboek over.

Met werkvormen en voorbeelden maken we vaak zo abstracte begrip burgerschap concreet en hanteerbaar. Aan de hand van tips, good practices, en inzichten uit zowel wetenschappelijk onderzoek als de praktijk, kunt u met dit handboek zelf invulling geven aan burgerschapsvorming op uw school. Of u nu burgerschapscoördinator, schoolleider of docent bent – met dit handboek bent u weer bij in de meest recente wetgeving en de belangrijkste inzichten uit onderzoek en onderwijspraktijk.

Handboek Burgerschapsonderwijs – voor het voortgezet onderwijs
Bram Eidhof, Hessel Nieuwelink, Coen Gelinck – ProDemos

Prijs € 24,95, verkrijgbaar via onze webshop.
U kunt het boek hier ook gratis als PDF downloaden.

Handboek vakdidactiek maatschappijleer

Handboek Vakdidactiek Maatschappijleer

Maatschappijleer is een belangrijk vak. In een tijd waarin vertrouwen van de burger in de politiek vaak ter discussie staat is het des te belangrijker dat leerlingen worden toegerust met denkgereedschap waarmee ze zelfstandig en adequaat leren oordelen over maatschappelijke vraagstukken. In dit boek wordt een aantal kwesties behandeld rond het leren van maatschappijleer. Benadrukt wordt dat leerlingen altijd met bepaalde voorkennis en affecties over onderwerpen de les binnenkomen. Hoe kunnen docenten maatschappijleer daarmee leren omgaan? Hoe behandel je gevoelige onderwerpen in de klas?

Hoe pak je waarde-educatie aan? Hoe vermijd je dat je eigen politieke voorkeur als docent een te grote rol speelt in de klas? Hoe kan je ervoor zorgen dat er niet alleen wordt geleerd voor de toets, maar dat het leren betekenisvoller wordt en de kennis later gebruikt kan worden in nieuwe situaties? Het boek verschaft kennis over en inzicht in leerprocessen van maatschappijleer en daagt studenten en docenten uit daar zelf vorm aan te geven. Niet zelden worden maatschappijleerlessen bepaald door wat de lesmethoden bieden. De auteurs zijn voorstanders van diverse vormen van leren met meer vakdidactische variatie. Met dit boek hopen zij de kwaliteit van het maatschappijleer onderwijs een impuls te geven.

Het Handboek vakdidactiek maatschappijleer is een uitgave van het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken en ProDemos.

Auteur: Ton Olgers, Rob van Otterdijk, Gerard Ruijs, Jan de Kievid en Lieke Meijs, geactualiseerd in 2014, 457p, ISBN 9789064734359, € 34,95 Bestel

Bekijk de pdf van het Handboek vakdidactiek maatschappijleer

Maatschappijleer over de grens

Maatschappijleer over de grens

In Maatschappijleer over de grens wordt het maatschappijleeronderwijs in negen landen in kaart gebracht. Het gaat om Nederland, België, Denemarken, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië, Spanje en de Verenigde Staten. In het boekje staat informatie over het onderwijs op het terrein van ‘civic education’ in deze landen. U vindt antwoord op vragen als: Wat is het doel van het vak? Welke thema’s komen in de lessen aan de orde? Is er een lerarenopleiding? Het boekje is begin 2007 verschenen ter gelegenheid van de 25e Docentendag Maatschappijleer.

Auteur: Regula Rexwinkel, Ruud Veldhuis, 2007, 62p.

LET OP: deze publicatie is niet meer te bestellen. Wel kunt u gratis de pdf downloaden.

Overige publicaties

Naast publicaties over Maatschappijleer geeft ProDemos ook verdiepende publicaties uit over de democratische rechtsstaat en zijn geschiedenis. Zie voor een volledig overzicht alle publicaties.