Huis voor democratie en rechtsstaat

Verkiezingskrant in gewone taal

De Verkiezingskrant in gewone taal is ontwikkeld zodat meer mensen goed geïnformeerd hun stem kunnen uitbrengen. De krant met heldere informatie, in begrijpelijke taal, is samengesteld door ProDemos en Stichting Lezen & Schrijven. Ook voor de provinciale Statenverkiezingen maken we een verkiezingskrant. In de krant staat informatie over  wat de provincie doet, hoe het bestuur van de provincie in elkaar zit, hoe je kan stemmen en nog veel meer.

Basisinhoud

De basisinhoud  bestaat uit acht pagina’s en gaat o.a. in op de volgende onderwerpen:

  • Waarom stemmen op 20 maart?
  • Waarover gaat de provincie?
  • Hoe bepaal ik op wie ik stem?
  • De hoofdrolspelers: Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, Commissaris van de Koning
  • Hoe kan ik stemmen?
  • Hoe ziet het stembiljet eruit?

Provinciespecifiek katern

Het is mogelijk om een katern aan de krant toe te voegen met daarin informatie die specifiek geldt voor uw provincie. Uw provinciespecifieke katern kunt u gebruiken om een overzicht te bieden van de partijen waarop inwoners kunnen stemmen. Verder kunt u denken aan belangrijke onderwerpen die aan de orde komen in de campagne, een kaart of lijst met de stembureaus en een column van de Commissaris van de Koning.

Kosten

De precieze kosten hangen af van uw wensen, bijvoorbeeld als het gaat om de oplage.

Meer informatie