Huis voor democratie en rechtsstaat

Verkiezingsactiviteiten ProDemos

ProDemos biedt informatie en activiteiten over de verkiezingen, bijvoorbeeld met StemWijzers en Scholierenverkiezingen. Hier vind je een overzicht.

ProDemos heeft als doel om mensen te helpen om geïnformeerd hun stem uit te brengen wanneer er verkiezingen zijn. Dit doen we door uiteenlopende activiteiten rondom verkiezingen aan te bieden. De StemWijzer, Scholierenverkiezingen en de Verkiezingskrant in Gewone Taal zijn hier goede voorbeelden van.

Bekijk het overzicht hieronder. We werken de lijst op dit moment nog bij.

Voor het onderwijs

Voor docenten werkt ProDemos aan een scala van activiteiten en materialen, zoals verkiezingsgastlessen, animatiefilmpjes, scholierenverkiezingen, de website STEM, YoungVoice en mbo-verkiezingsfestivals.

Lees meer »

Verkiezingskranten

In onze Verkiezingskranten leggen we in begrijpelijke taal uit waar de Provinciale Statenverkiezingen en waterschapsverkiezingen over gaan.

Lees meer »

Informatiebijeenkomsten

Om mensen voor te bereiden op de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het waterschap, houdt ProDemos informatiebijeenkomsten. We bespreken wat de provincie en het waterschap doen, wat de belangrijke verkiezingsonderwerpen zijn en hoe je kunt stemmen. Werk je voor een maatschappelijke organisatie of vereniging, nodig ons dan uit!

Lees meer »

Stem jij ook? – informatie voor mensen met LVB

Voor kiesgerechtigden met een lichte verstandelijke beperking (LVB) én voor de professionals en naasten die hen ondersteunen maakt ProDemos eenverkiezingskrant, een website en een workshop. Website: www.stemjijook.nl Op www.stemwijzer.nl is vanaf 1 februari toegankelijke informatie te vinden over de verkiezingen, met o.a. animatiefilmpjes met ondertiteling en met een tolk in...

Lees meer »