Huis voor democratie en rechtsstaat

Onderzoek

ProDemos voert gevraagd en ongevraagd onderzoek uit op het gebied van democratie en rechtsstaat. Het gaat om beschrijvende onderzoeken die als doel hebben de actuele situatie of stand van zaken rond een onderwerp te verhelderen.

Onderzoek naar online burgerschapsonderwijs

Als gevolg van de strenge coronamaatregelen moest het hele onderwijs omschakelen naar online lessen. Zo ook ProDemos: onze activiteiten en gastlessen die normaliter veelal plaatsvinden ‘op de plaats waar het gebeurt’, zoals in de Tweede Kamer, op het gemeentehuis, op het provinciehuis, in rechtbanken etc. konden niet langer doorgaan. Ook...

Lees meer »

Eigen onderzoek

ProDemos voert regelmatig zelfstandig onderzoek uit naar een aantal thema’s. Burgerparticipatie Diversiteit in de politiek Nederlandse Europarlementariërs Effectiviteit van onze programma’s Om te weten of de programma’s van ProDemos werkelijk bijdragen aan de doelstellingen die we ermee hebben, laten we onderzoek doen naar de effectiviteit van onze programma’s. Onderzoeksrapport EU...

Lees meer »

Onderzoek in opdracht

ProDemos heeft jarenlange ervaring in het adviseren en begeleiden van gemeenten op het gebied van burgerparticipatie. In opdracht van derden voert ProDemos ook onderzoek uit. Opdrachtgevers kunnen gemeenten zijn, maar ook provincies, het Europees parlement of andere instanties. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van onderzoeken die ProDemos in opdracht...

Lees meer »

100 jaar kiesrecht – onderzoek uw lokale geschiedenis!

In 2019 is het honderd jaar geleden dat vrouwen het actief kiesrecht kregen en voortaan hun stem mochten uitbrengen bij verkiezingen. In 1917 hadden mannen al het actief kiesrecht verworven. Daarmee was het algemeen kiesrecht in Nederland een feit. ProDemos grijpt de viering van honderd jaar kiesrecht aan om stil...

Lees meer »