Huis voor democratie en rechtsstaat

Onderzoek

Een jongen buigt zich over een scherm in de Democratie Experience bij ProDemos samen met een jonge vrouw

ProDemos voert ook onderzoek uit, zowel in opdracht als zelfstandig. Opdrachtgevers kunnen gemeenten zijn, maar ook provincies, het Europees parlement of andere instanties. ProDemos doet onderzoek naar een verscheidenheid aan politieke en maatschappelijke onderwerpen. Denk daarbij aan jongeren en politiek, burgerschap en burgerschapsonderwijs, de houding van mensen ten aanzien van de politiek en de rol van gemeenten, provincies en andere organisaties in het betrekken van burgers in de politiek. 

Hieronder lees je een aantal voorbeelden van onderzoeken die door ProDemos zijn uitgevoerd. Ben je na het lezen van deze voorbeelden geïnteresseerd in de onderzoeksdiensten van ProDemos? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Frank Wanders (f.wanders@prodemos.nl)

Kennispunt Lokale Politieke Partijen 

ProDemos heeft in 2019 onderzoek gedaan naar de bekendheid en meerwaarde van het Kennispunt Lokale Politiek Partijen. Dit Kennispunt biedt ondersteuning aan lokale politieke partijen die geen gebruik kunnen maken van ondersteuning van een landelijke partij.   De ambitie van het Kennispunt was om zich door te ontwikkelen, hiaten in het aanbod aan te vullen en een...

Lees meer »

Een witte man met een kaal hoofd en een geel overhoofd praat. Rechtsonder staat op een groen vlak in witte letters 'De rol van griffiers bij inwonersparticipatie in het lokaal bestuur'. Bovenaan in de foto staat in witte letters 'ProDemos'.

Vereniging van Griffiers

In 2020 heeft ProDemos onderzoek gedaan voor de Vereniging van Griffiers. De VvG constateerden een veranderende rol van de griffie. Daarin zagen ze vooral een maatschappelijke functie van de griffiers en hun rol bij inwoners- en burgerparticipatie. De VvG wilden daarom laten onderzoeken wat de opvattingen zijn van griffiers over inwonersparticipatie en burgerparticipatie, welke rol ze daar zelf...

Lees meer »

Een witte vrouw met grijze krullen zit voor een grote foto van de Ridderzaal en een rode banner met daarop 'ProDemos'. Ze draagt een rood-wit gestreepte top met daarover een zwart jasje. Ze heeft een koptelefoon met microfoon op, voor haar staat een videocamera. Ze kijkt lachend de camera in.

Onderzoek naar online burgerschapsonderwijs

Als gevolg van de strenge coronamaatregelen moest het hele onderwijs omschakelen naar online lessen. Zo ook ProDemos: onze activiteiten en gastlessen die normaliter veelal plaatsvinden ‘op de plaats waar het gebeurt’, zoals in de Tweede Kamer, op het gemeentehuis, op het provinciehuis, in rechtbanken etc. konden niet langer doorgaan. Ook...

Lees meer »

Een groep meiden buigt zich over een tafel met daarop een opdracht tijdens een MBO-gastles van ProDemos. Er wordt hard gelachen.

Eigen onderzoek

ProDemos voert regelmatig zelfstandig onderzoek uit naar een aantal thema’s. Burgerparticipatie Diversiteit in de politiek Nederlandse Europarlementariërs Effectiviteit van onze programma’s Om te weten of de programma’s van ProDemos werkelijk bijdragen aan de doelstellingen die we ermee hebben, laten we onderzoek doen naar de effectiviteit van onze programma’s. Onderzoeksrapport EU...

Lees meer »