Huis voor democratie en rechtsstaat

De invloed van burgers

Elke provincie heeft een afdeling die zich speciaal bezighoudt met voorlichting over het provinciaal beleid. Veel provincies plaatsen bijvoorbeeld maandelijks een pagina in huis-aan-huisbladen om burgers te informeren. Wie vragen heeft kan altijd bij de afdeling voorlichting terecht.

Openbare vergaderingen

De vergaderingen van Provinciale Staten en de commissies zijn openbaar. Ze worden gehouden in het Provinciehuis in de hoofdstad van de provincie. 

Inspraak – je mening geven

Om te voorkomen dat de provincie vanuit een ivoren toren beslissingen neemt, worden plannen vaak aan inspraak onderworpen. Er worden hoorzittingen belegd om iedereen die wil de kans te bieden zijn mening te geven. Daarmee kunnen de Gedeputeerde en Provinciale Staten rekening houden bij hun besluitvorming.

Referendum – voor of tegen stemmen

Verder hebben provincies de mogelijkheid om een referendum te organiseren. Volgens de grondwet kan een dergelijk referendum niet bindend zijn, maar partijen kunnen zich er natuurlijk wel aan houden. In de praktijk geven veel partijen voorafgaand aan een referendum al aan of ze zich aan de uitkomst zullen houden.

Burgerinitiatief – een onderwerp op de agenda plaatsen

Met voldoende handtekeningen kunnen burgers een onderwerp op de agenda van de Provinciale Staten plaatsen. Provinciale Staten moet zich dan over het onderwerp uitspreken.

Verder lezen

Bekijk ook onze informatie over  Zelf invloed uitoefenen.