Huis voor democratie en rechtsstaat

Europese Unie

Een rij Europese vlaggen (blauw met gele sterren) wappert op het balkon van een klassiek ogend gebouw.

Nederland is een van de 27 lidstaten van de Europese Unie (EU). Als lidstaat heeft Nederland een aantal bevoegdheden aan deze unie overgedragen.

Een dossier over de politiek in Nederland hoort daarom ook een overzicht te bevatten van de Europese Unie. Wat doet de EU en hoe is zij georganiseerd? Hoe vinden de Europese verkiezingen plaats en welke partijen zitten er in het Europees Parlement? Tevens staat in dit deel een kort overzicht van de geschiedenis van de EU. Aan de linkerkant kun je meer informatie vinden over wat de Europese Unie doet, hoe de EU is georganiseerd, de geschiedenis van de EU en over de Europese verkiezingen. Ten slotte is ook een reeks dossiers opgenomen over de staatsstructuur van en het kiesstelsel in een aantal Europese landen (plus de Verenigde Staten).

Meer informatie
Download onze brochure Wie bestuurt de Europese Unie?

Wat doet de Europese Unie?

De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 27 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar met elkaar samen. Andere landen hebben zich nog niet zo lang geleden aangesloten bij de EU. Het Verenigd Koninkrijk (Groot-Brittannië en Noord-Ierland) is eind...

Lees meer »

De organisatie van de EU

De macht van de lidstaten De EU moet op heel veel gebieden besluiten nemen. Er zijn twee belangrijke manieren waarop besluiten tot stand kunnen komen. Er zijn besluiten die door de regeringen van de verschillende lidstaten worden genomen. We noemen dat intergouvernementele samenwerking. Intergouvernementeel betekent letterlijk tussen (‘inter’) regeringen (‘gouvernementen’)....

Lees meer »

De geschiedenis van de EU

Steeds vaker merken we dat besluiten van de Europese Unie (EU), van ‘Brussel’, hun invloed hebben op het dagelijkse leven in Nederland. Landbouwers, milieuorganisaties, werkgevers- en werknemersorganisaties, consumentenbonden en besturen van economisch achtergebleven provincies, allemaal gaan ze naar Brussel. Ze willen subsidie, ze willen nieuwe regelgeving, ze willen voorgenomen besluiten...

Lees meer »

Europese verkiezingen

Elke vijf jaar worden er verkiezingen gehouden voor het Europees Parlement, maar eigenlijk zijn het 27 nationale verkiezingen voor een Europees orgaan. De bedoeling is dat burgers stemmen op wie hen in het EP zal vertegenwoordigen. Volgens EU-regels moeten de Europarlementariërs in alle lidstaten worden gekozen op grond van een...

Lees meer »

Kiesstelsels in Europa

Vrijwel alle landen in Europa zijn tegenwoordig democratisch. Die landen hebben een aantal kenmerken op grond waarvan we ze democratisch noemen. Maar de democratie in het ene land ziet er heel anders uit dan de democratie in het andere land. De verschillen blijken bijvoorbeeld uit de manier waarop een staat...

Lees meer »

Links

Meer informatie over Europa kunt u onder andere vinden via onderstaande links: (de links openen in een nieuw venster) Europa.eu Europa.eu is de officiële website van de Europese Unie. Deze website is een goed uitgangspunt als u informatie en diensten van de EU zoekt maar niet weet welke van onze...

Lees meer »