Huis voor democratie en rechtsstaat

Collegereeks ‘Democratie en burgerschap: van wetenschap tot in de klas’ (2018 en 2019)

Zie ook de online Collegereeks ‘Onderwijs, burgerschap & democratie in Nederland van februari 2021.


Eind 2018 organiseerde ProDemos samen met de Universiteit van Amsterdam in Den Haag een geslaagde en drukbezochte collegereeks ‘Onderwijs, democratie & burgerschap’.

In deze collegereeks werden inzichten uit de wetenschap, beleidswereld, praktijk en politiek gecombineerd. Gerenommeerde wetenschappers uit verschillende disciplines, zoals politicologie, sociologie en onderwijskunde, gingen samen met mensen uit de praktijk, politiek en publiek in gesprek.

Herhaling: 2019
Om ook onderwijsprofessionals in het oosten van het land de gelegenheid te bieden hieraan deel te nemen, herhaalden deze collegereeks in Zwolle, in september/oktober 2019.

Onderwerp en aanleiding van de collegereeks
Er zijn de afgelopen decennia grote zorgen geuit in politiek en wetenschap over de geringe mate waarin Nederlandse jongeren de kernwaarden van de democratische rechtsstaat ondersteunen. Verschillende initiatieven moeten deze steun onder jongeren vergroten. Maar hoe staat het er eigenlijk voor met de steun voor democratische kernwaarden onder jongeren? Staan deze waarden echt onder druk? En wat is de rol van het Nederlandse onderwijssysteem hierin? Hoe staan burgerschapsonderwijs en maatschappijleer ervoor na de invoering in 2006 en wat zijn de plannen voor de toekomst? En hoe ga je als leraar om met controversiële onderwerpen en verschillen in de klas?

Opzet colleges

In het eerste college op maandag 12 november 2018 ging professor Tom van der Meer kritisch in op de vraag of de democratische waarden onder druk staan. Welk bewijs is daarvoor en wat zijn eigenlijk de kernwaarden die noodzakelijk zijn voor een democratie? Lees meer over het eerste college of bekijk het verslag van deze avond.

Tijdens het tweede college keken we naar de rol van het Nederlandse onderwijsstelsel. De samenleving verwacht dat het onderwijs allerlei verantwoordelijkheden op zich neemt, maar is dit mogelijk? En hoe staat het gesteld met het huidige onderwijsstelsel? Hoe doen wij het ten opzichte van andere landen? Het college vond plaats op maandag 19 november 2018 en werd gegeven door professor in de sociologie Herman van de WerfhorstLees meer over het tweede college of bekijk het verslag van deze avond.

Het derde college ging in op de praktijk. Professor Ellen Claes keek tijdens deze avond naar het school- en klasklimaat. Zij ging hierbij vooral in op het belang van een open discussieklimaat voor het burgerschapsonderwijs. Hierna vertelde Diversion vanuit hun eigen ervaringen in de praktijk over hoe je controversiële onderwerpen bespreekbaar maakt in de klas. Lees meer over het derde college of bekijk het verslag van deze avond.

Het slotcollege vond plaats op maandag 10 december 2018. Tijdens deze avond keken we samen met hoogleraar Onderwijskunde Geert ten Dam naar hoe het huidige burgerschapsonderwijs eruit ziet. Wat weten we eigenlijk van de burgerschapscompetenties van jongeren? En hoe kan het onderwijs daaraan bijdragen? Lees meer over het vierde en tevens laatste college.

De colleges werden gemodereerd door Jerome Scheltens.

Praktische informatie

  • Wanneer: De collegereeks vond plaats op maandagavonden in november en december van 2018. De colleges waren van 20.00 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur).

Verslagen

Lees het verslag van het college van Tom van der Meer en bekijk de sheets in pdf.
Lees het verslag van het college van Herman van de Werfhorst en bekijk de sheets in pdf.
Lees het verslag van het college van Ellen Claes en Vivianne Goedhart en bekijk de sheets van Ellen Claes en Vivianne Goedhart in pdf.

Colleges terugluisteren

De colleges worden opgenomen en zijn terug te luisteren als podcast op TXTRadio.