Huis voor democratie en rechtsstaat

Handreiking Hoe organiseer je een debat of bijeenkomst?

De handreiking Hoe organiseer je een debat of bijeenkomst? is ontwikkeld door  ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat. Met deze handreiking bieden we je ondersteuning om zelf aan de slag te gaan met het organiseren van een debat of een andersoortige publieksbijeenkomst.

In de handreiking zijn de volgende fasen opgenomen:

Voorbereiding

Hierin beantwoorden we vragen als ‘hoe kom je tot een goed thema?’ en ‘wat is het belang van een goede hoofdvraag?’ Daarnaast geven we informatie over het kiezen van de juiste opzet, locatie en doelgroep.

Communicatie

Om een volle zaal te krijgen en ook aandacht voor de inhoud van je evenement, is communicatie tijdens alle stappen van belang. Denk bijvoorbeeld aan het promoten van je evenement in:

Extra tip: wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van ProDemos? Schrijf je dan in voor een van onze nieuwsbrieven.

Uitvoering

Hierin wordt onder meer aandacht besteed aan een checklist en de opstelling van de zaal. Bekijk een voorbeeld-draaiboek van een evenement.

Nazorg

Hierin gaat het om het bedanken van de sprekers, het evalueren van de bijeenkomst en het binden van het publiek.

Onderdelen

De handreiking bestaat uit diverse onderdelen:

  • Een overzicht van verschillende werkvormen en onderdelen van deze werkvormen.
  • Een aantal tips en tricks voor een succesvol debat of een geslaagd publieksevent
  • Een tijdpad voor de organisatie.
  • Een aantal voorbeelden van uitnodigingen, draaiboeken en communicatie-uitingen.

Meer informatie

Mocht je na lezing van deze handreiking nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de ProDemos Academie via academie@prodemos.nl. Ook is het mogelijk om het gesprek aan te gaan over eventuele samenwerking.